Varevognssalget bød i sidste måned på størst fremgang i år

Sidste måned havde den største fremgang i år på varevognssalget, der voksede med 25,6 procent, der ellers har været præget af tilbagegang. Til gengæld bød oktober på lidt færre nyregistrerede lastbiler.

Der blev talt indregistreret 2.341 nye varebiler, hvilket var 477 flere end oktober 2022. Den positive salgsmåned er blot den tredje måned med fremgang i 2023, der ellers har været præget af større tilbagegange i salget. År til dato ligger varebilssalget derfor 9,8 procent lavere end samme periode sidste år.

”2023 har været et udfordrende år for varebilsalget, og mange måneder har derfor budt på lavere salgstal, når vi sammenligner med 2022. Vi glæder os over et flot resultat i oktober,” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Der kom 339 nye lastbiler ud på de danske veje i oktober. Det er 125 færre end i oktober 2022, hvor antallet var 464, hvilket svarer til et fald på 26,9 procent. Den elektriske andel af lastbilerne var til gengæld betydeligt højere i oktober 2023 sammenlignet med oktober 2022. Elektrificering af den tunge transport er en vigtig del af den grønne omstilling af vejtransporten, som en del af målet om at reducere Danmarks samlede CO2-udledning.

”Det er meget positivt, at der kommer flere elektriske lastbiler ud på vejene. Dog er elektriske lastbiler stadig markant dyrere end fossile lastbiler, hvilket betyder, at der er et stort uudnyttet potentiale for hurtigere udrulning. Hvis vi skal i mål med omstillingen, kræver det derfor en målrettet indsats, der prioriterer tilskud til køb af elektriske lastbiler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Stigende andel af elektriske varebiler

Oktober måned bød på en større andel af elektriske varebiler i indregistreringerne end i oktober sidste år. Det betyder, at elandelen voksede med 2,2 procentpoint og udgjorde 10,8 procent mod 8,6 procent i oktober 2022. Særligt hos de letteste varebiler fylder el en stor andel af nysalget. År til dato har vægtklassen op til 2.500 kg således haft en elandel på 14 procent af nyregistreringerne, hvilket svarer til en fremgang på 7,5 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år, hvor el udgjorde 6,5 procent af nyregistreringerne blandt de lettere varebiler.

Det mest populære drivmiddel hos varebilerne i oktober var fortsat diesel. Diesel udgjorde 82,6 procent af nyregistreringerne, hvilket, lidt overraskende, udgjorde en stigning på 2,4 procentpoint sammenlignet med oktober 2022, hvor diesel udgjorde 80,2 procent. Årsagen hertil skal findes blandt de resterende drivmidler, der alle gik tilbage. Hybriderne gik massivt tilbage med 2,5 procentpoint, fra 3,4 procent i andel i oktober sidste år, til 0,9 procent i oktober 2023. Benzin gik tilbage med 1,9 procentpoint og endte med 3,1 procent i markedsandel. Drivlinjerne Plug-in hybrid og Mild hybrid gik en anelse tilbage, begge med mindre end 0,1 procentpoint og deres markedsandele forblev dermed stort set uændrede på hhv. 1,5 og 1,1 procent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.