Lyngbyvej, motorvej, nattekørsel, lys

Transportindustrien 2025

Fem teknologier, der kan fremtidssikre din virksomhed

k

Hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har man god indsigt i hvilke nye teknologier, der vil have størst positiv effekt for landets virksomheder i transportindustrien, hvor de både bistår med integreringen, samt hjælper med at finde frem til den økonomisk bedst mulige måde at investere i ny teknologi, som kan fremtidssikre ens virksomhed

Den teknologiske udvikling inden for transportindustrien er i overdrive. Nye løsninger, der enten vil udkonkurrere eller fremtidssikre ens virksomhed og forretningsmodeller, kommer hele tiden til. Spørgsmålet er, hvilke løsninger det bedst kan betale sig at investere i – og hvordan du bedst kan integrere dem

Vejgodstransport og logistik har vokseværk. Det samme gælder regler og krav til virksomheder i transportindustrien. To tendenser, der ser ud til at fortsætte med uformindsket fart frem mod 2025. 

Til den tid kan de første selvkørende fartøjer være ude på de danske veje, men der vil efter al sandsynlighed gå lidt længere tid, før de kommer til at spille en afgørende rolle. Til gengæld er en lang række andre teknologier allerede i fuld sving med at skabe grundlæggende forandringer på tværs af transportindustrien. 

Det er et lille indblik i konklusionerne fra en brancheanalyse, som BDOs branchegruppe for transportindustrien har foretaget. De startede med spørgsmålene: Hvordan vil teknologi forandre Danmarks transportindustri frem til 2025? Og hvordan kan virksomheder bedst udnytte de nye muligheder, der vil opstå, og undgå de kommende risici? 

Vokseværk i Transportsektoren

Ved et kig gennem Danmarks Statistik fremgår det tydeligt, at transportsektoren har vokseværk. Et billede, der bakkes op af en rapport fra Danske Vognmænd, der regner med 12% vækst i vejgodstransporten frem til 2030. Efter et fald i forbindelse med finanskrisen i 2008 vokser antallet af vognmænd, og i 2019 har man set en stigning i antallet af nyregistrerede lastbiler og trækkere. 

Omsætningen i mange transportvirksomheder vokser, og det må forventes, at man i de kommende år vil se et stigende behov for vareleverancer. Dette blandt andet på grund af ændrede kundekrav, hvor hurtige leverancer til døren bliver et konkurrencekrav. 

Med det in mente kan det virke selvmodsigende, at overskuddet hos mange virksomheder i transportsektoren er under pres. Stigende konkurrence både nationalt og internationalt er nogle af grundene. Samtidig modsvares vækst i omsætningen mange steder af faldende eller stagnerende effektivitet. 

Det store GPS-kørekort 

Det danske vejnet er under pres. Samtidig brugte 74 ud af 98 kommuner færre penge på infrastruktur i 2017, end de gjorde i 2010. 

Konsekvensen er, at det bliver endnu vigtigere for virksomheder at have en hel præcis og opdateret information om, hvor hvert af deres køretøjer befinder sig. De informationer kan blandt andet bruges til at opdatere og optimere ruter for alle fartøjer. 

GPS-systemer er langt mere effektive og præcise i dag end for blot få år siden. De spiller en central rolle for fleet management, som i de kommende år vil være afgørende for mange virksomheder. Ud over GPS bruger fleet management blandt andet data om kørsel, hviletider og brændstofforbrug. Informationerne kan analyseres og omsættes til et væld af forskellige effektiviseringer af driften – her inklusiv forebyggende reparationer, realtidsopdateringer af forventede leveringstider og lavere brændstofforbrug. 

Markedet for fleet management forventes at stige voldsomt i de kommende år. Måske når vi ikke op på de svimlende 3,5 billioner kroner, som Allied Market Research regner med, men det er langt fra det samme som, at danske virksomheder ikke vil finde masser af værdi i disse løsninger. 

Transport, IoT og Big Data 

GPS-systemer har fået selskab af andre former for sensorer rundt om i fartøjer, lager- og speditionshaller og andre steder i virksomhederne. Tilsammen genererer de nye enheder, som alle er del af Internet of Things, et væld af data. Gemt i de data og andre historiske informationer om drift mv., findes masser af muligheder, såsom at forbedre udnyttelse af ressourcer, højne effektivitet og styrke innovation. 

Det kan f.eks. ske i forbindelse med fragtbevægelse og ruteoptimering, optimeret pakning og lastning, lagerstyring og kapacitetsoptimering, Men også ved forbedrede kundeoplevelser, reduceret miljøpåvirkning og øget sikkerhed og flådeoptimering og forebyggende vedligeholdelse. 

Analyse af de mængder data kaldes ofte for big data analytics, og de mange muligheder har gjort det til en mere og mere populær teknologi inden for transportindustrien. Baseret på historiske data kan du f.eks. finde frem til den mest effektive levering af varer, skabe detaljerede fremtidsprognoser, udarbejde risikoanalyser og styrke kundetilfredshed. 

On-demand sætter dagsordenen 

Inden 2025 er overstået, vil markedet for on-demand transportservices på globalt plan være tæt på at runde to billioner kroner. Stigende brug af delekøretøjer, internethandel og en øget urbanisering er medvirkende faktorer, som også er tendenser, vi vil se herhjemme. 

På tværs af transportsektoren er der et stigende krav om at kunne tilbyde fleksible services, der kan bestilles med ultrakort varsel. At kunne levere varer til kunder, hvor og når de ønsker, har en række følgevirkninger. Blandt andet må det forventes, at nogle transportvirksomheder med fordel vil kunne investere i flere mindre varebiler i stedet for færre større køretøjer. On-demand leder samtidig til et behov for styrings- og planlægningssoftware, som kan håndtere og modsvare hurtigt skiftende leveringsbehov. 

For at modvirke de nye udfordringer kan transportvirksomheder eventuelt kigge mod delebiler for inspiration. I stedet for at investere i køretøjer eller systemer, som kun vil se begrænset brug, kan ny software bruges som fundament for deleordninger eller fællespuljer af ressourcer blandt flere virksomheder. Det kræver en gentænkning af organisationsstrukturer og konkurrencementalitet, men det vil være med til at kunne fremtidssikre blandt andet små- og mellemstore virksomheder. 

Sæt strøm til din transport 

Danmark er på mange måder et foregangsland, når det kommer til den grønne omstilling. Kundekrav er under forandring, og miljøvenlighed vil frem mod 2025 blive et vigtigere og vigtigere konkurrenceparameter. Det er en god ting, men det skaber også en række udfordringer. For eksempel hvordan kan transportindustrien sænke miljøpåvirkningen, når transportbehovene samtidig forventes at stige. 

Svaret vil for mange være at investere i eldrevne eller hybridfartøjer. Den gode nyhed er, at der vil være glimrende muligheder for at gå el-vejen. I 2025 forventes det, at 25% af alle solgte biler vil have elektriske motorer. 

Samtidig vil køretøjer i stigende grad være forbundet til internettet og være i stand til løbende at kommunikere med hinanden og resten af omverdenen. De nye køretøjer fører til nye muligheder. For eksempel vil ændringer i bestillinger, såsom leveringssted i princippet kunne foretages i realtid. 

Førerløs logistik 

Selvom førerløse biler nok lader vente lidt længere på sig, så ser vi allerede de første eksempler på førerløse køretøjer rundt om i logistikindustrien. Havne og lagerområder er på mange måder ideelle til selvkørende fartøjer, da der er færre uforudsete udfordringer. 

Rundt om i verden er flere havne allerede fuldautomatiserede, og førerløse køreøjer håndterer ikke bare losning men står også for al containertransport. Ifølge BDO er det en trend, som vi vil se udvikle sig over de kommende år og sprede sig til blandt andet lagre og shippingområder. 

Et andet område, hvor førerløse køretøjer må forventes at slå igennem inden 2025, er inden for den såkaldte last-mile levering, hvor varer bringes det sidste stykke ud til kunden. I Danmarks større byer vil vi muligvis se de første selvkørende pakketransporter inden 2025. 

På motorvejene vil platooning via software give lastbiler mulighed for at køre ekstremt tæt og forbedre brændstofeffektiviteten samt reducere CO2-emissionerne. Igen kan vi muligvis forvente at se de første praktiske eksempler inden 2025. 

De mange muligheder 

For den enkelte transportvirksomhed kan udbuddet af nye teknologier og muligheder være overvældende. Det kan i visse tilfælde være fordelagtigt at udvikle eller integrere ny teknologi på egen hånd, men i langt de fleste tilfælde vil det kræve ekspertbistand. Samtidig eksploderer antallet af mulige løsninger. Analysevirksomheden CB Insights har kortlagt mere end 125 startups, der har løsninger specialdesignet til transportsektoren. Dertil kommer løsninger fra mere etablerede udbydere. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.