En del af landets virksomheder er på afveje

En del virksomheder benytter varebiler i strid med reglerne, hvilket gør at Alt Om Varebiler har taget et kig på denne tendens, eftersom at Motorstyrelsen har iværksat en målrettet indsats og sendt vejledningsmateriale til alle firmaer, der har varebiler. 

Der er 67.000 virksomheder i Danmark, der modtager denne vejledning om anvendelse af varebiler. Det skyldes, at Motorstyrelsen gør en ekstra indsats for at styrke regelefterlevelsen blandt ejere og brugere af virksomhedsbiler på gule plader.

”Vores kontroller viser, at mange virksomheder ikke overholder reglerne for brug af varebiler. Derfor iværksætter vi nu en målrettet indsats til virksomhederne med et vejledningsmateriale om, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Gulpladebiler, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, må som udgangspunkt ikke bruges privat, da der ikke er betalt fuld registreringsafgift. Hvert år behandler Motorstyrelsen omkring 200 kontrolsager om overtrædelse af reglerne for anvendelse af varebiler. Hvis man overtræder reglerne, skal man betale privatbenyttelsesafgift op til tre år tilbage i tid.

Hvem har ansvaret

Det er din virksomhed, der har ansvaret for, hvordan dens varebiler bliver brugt. Derfor er det også virksomheden, der skal betale, hvis reglerne bliver overtrådt. Af den grund opfordrer Motorstyrelsen virksomhederne til at informere deres ansatte om reglerne.

”Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for at styrke regelefterlevelsen på området, og det gør vi ved både at vejlede og kontrollere. Vores vejledningsindsats bliver fulgt op af kontroller, hvor vores kontrolmedarbejdere i samarbejde med politiet blandt andet vinker varebiler ind til siden for at tjekke, om reglerne bliver overholdt”, siger Claus Holm.

Det fremgår f.eks. af Motorstyrelsens vejledningsmateriale, at det er tilladt at hente frokost i arbejdstiden i en varebil. Men det er i strid med reglerne at aflevere og hente børn i forbindelse med kørsel til og fra arbejde i en bil på gule plader.

Kan man købe tilladelse til privat brug

Hvis virksomheder vil bruge gulpladebiler til private formål nogle få gange om året, kan de købe dagsbeviser i appen ”Dagsbevis” eller i Motorregistret. Der kan købes 20 dagsbeviser til den samme varebil indenfor et år.

Vil virksomheden bruge varebilen til private formål oftere end 20 gange om året, kan de omregistrere bilen, så den kan benyttes til både erhvervsmæssige og private formål. Ved omregistrering skal bilen have monteret papegøjeplader, og der skal betales privatbenyttelsesafgift.

Nye varebilsejere får automatisk vejledning

Motorstyrelsen vil fremover sende en vejledning hvert halve år til de virksomheder, der har anskaffet sig en varebil indenfor det seneste halve år. Det skal være med til at sikre, at alle er orienteret om reglerne.

Alt Om Varebiler har efter Motorstyrelsens tiltag talt med Jacob Skjærris, der til dagligt arbejder som Senior Automotive Manager Indirect Taxes hos KPMG ACOR TAX for at få endnu mere viden og indblik i Motorstyrelsens tiltag.

Virksomhederne og brugerne skal vel blot holde sig inden for den vejledning?

Ja, men vejledningen omfattede kun varebiler på papegøjeplader og varebiler +moms, og der var ingen beskrivelse af anvendelse af specialindrettede varebiler eller mandskabsvogne.

Betyder det f.eks at en håndværker med en specialindrettet varebil ikke er omfattet?

Præcis, og det har givet usikkerhed for mange brugere udtaler Skjærris.

Så der er forskellige muligheder for anvendelse afhængig af type?

Ja, der er overordnet de 4 typer af varebiler: Varebiler på papegøjeplader, Varebiler +moms,

Specialindrettede varebiler og Mandskabsvogne. Netop specialindrettede varebiler kan f.eks. i mange situationer anvendes privat, hvis det sker i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.

Der er så til gengæld nogle krav til indretning af varebilen mv.

Hvad er de største udfordringer ift anvendelse af varebiler?

Det er særligt grænsetilfælde mellem erhvervsmæssig anvendelse og privat anvendelse, der kan være en udfordring. F.eks. hvis man kører sit barn til skolen eller handler ind privat. Konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne er for virksomheden som regel betaling/regulering af moms, mens en bruger kan komme til at betale for beskatning af fri bi. Desuden privatbenyttelsesafgift. For mandskabsvogne kan der også komme betaling af registreringsafgift som personbil, hvis regler ikke overholdes.

Hvor kan man finde rådgivning på området? 

Der findes forskellige vejledninger på området fra det offentlige. Vi har også samlet relevante områder som moms, anvendelse, ladeinfrastruktur og typer af varebiler i en samlet vejledning, som alle kan anskaffe til deres virksomhed. 

Kan du afslutningsvis give lidt gode råd til Danmarks erhvervsliv?

Well, anvendelse af mandskabsvogne er begrænset til ren erhvervsmæssig anvendelse med stramme rammer, og det er rigtig dyrt at overtræde reglerne. Så særligt ved mandskabsvogne skal virksomhederne være meget opmærksomme på reglerne. Der er også en række krav til både indretning og anvendelse af specialindrettede varebiler, som virksomhederne bør kende. Og så tager det altid udgangspunkt i den specifikke situation. Desuden bør landets virksomheder være meget klare i deres kommunikation til brugerne udtaler Jacob Skjærris afslutningsvist.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.