• Fremtidens varebilkørsel fordelt på lande. Søjlen for 2035 har dog forkert højde. Kilde: EU-kommissionen

Varebilkørsel vil stige med 48 procent

EU-kommissionen har udført beregninger, der sætter tal på varebilkørsel i EU frem til 2035

Fremtiden skulle være ganske lys for varebilkørsel i EU-landene. EU-kommissionen har kigget 18 år ind i fremtiden og vurderer, at der er masser af arbejde i vente for de såkaldte LCV’er (Light Commercial Vehicles) op til 3,5 tons.

Forudsigelsen indgår som en del af kommissionens Mobilitetspakke, som blev offentliggjort den 31. maj. I denne vurderes, at varebilernes aktivitet i de 28 medlemslande vil stige fra 95 Gt-km i 2015 til 141 Gt-km i 2035. Det svarer til en stigning på 48 procent.

Beregninger med forbehold

Måleenheden “t-km” er et udtryk for det arbejde, der udføres af varebilerne. 1 t-km er det transportarbejde, der udføres, når et ton gods flyttes 1 kilometer. “G” betyder gross (brutto) og er godsets vægt inklusive emballage.

Men det er svært at spå – især om fremtidens varebilkørsel. Det erkender kommissionen, som derfor tager forbehold for sine beregninger.

Udvikling drives af stigende e-handel

Forudsigelsen er således baseret på det nuværende politiske landskab. Derfor kan den kun bruges som et fingerpeg om en mulig fremtid. Beregningerne er baseret på f.eks. vurderinger af befolkningstilvæksten, den økonomisk vækst og den teknologiske udvikling.

Den fremtidige vækst i varebilernes aktivitet vil ifølge kommissionen hovedsageligt blive tilskrevet den stigende internet-handel. I 2014 udgjorde internet-handelen 2,45 procent af EU’s samlede bruttonationalprodukt. I 2020 ventes den at være steget til 6 procent.

Tal for vækst i England

I medlemslandene er der dog ingen tradition for at føre særlige statistikker med varebiler. England er det eneste eksempel. Her viser tal, at varetransporter med varebiler steg med 38 procent fra 2000 til 2016.

Og da varebiler er den type køretøj, der er mest anvendt til distribution inden for internet-handel, vurderer kommissionen, at der alt i alt er basis for at tillægge varebiler en voksende indflydelse på det totale fremtidige transportarbejde.

Koncentreret aktivitet

I øvrigt er aktiviteten af varebiler koncentreret til nogle få medlemslande. I 2015 stod Frankrig, Tyskland, Italien og England for 70 procent af den totale aktivitet i EU udtrykt i Gt-km.

I resten af medlemslandene er aktiviteten relativt beskeden. Således vurderes aktiviteten i 15 af medlemslandene til at være under 1 Gt-km.

Dette billede ventes at være uændret i 2035.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *