• - EU har en unik mulighed for at tage lederskab inden for modernisering af vejtransporten - ikke kun inden for EU, men i hele verden, sagde transportkommissær Violeta Bulc, da vejtransportpakken blev præsenteret

Varebiler med i nye regler om godskørsel

EU-kommissionen anbefaler, at dele af regulativet om godskørsel i EU skal udstrækkes til også at gælde varebiler

EU-kommissionen præsenterede onsdag sin vejpakke med anbefalinger til nye fælles spilleregler for den europæiske sektor for godskørsel på vej. Kommissionen anbefaler, at varebilerne kommer med i det ene af de to regulativer, der skal ændres.

Regulativet hedder (EC) No 1071/2009 og gælder for dem, der er beskæftiget i sektoren. Kommissionen anbefaler, at dele af regulativet udstrækkes, så det ud over lastbilerne også kommer til at gælde varebiler op til 3,5 tons totalvægt.

Tre grader af indgriben

Kommissionen har i sit udspil opstillet tre mulige grader af indgriben. Mulighed nummer 1 er den blideste indgriben og består i blot at afklare tvetydigheder i loven.

Mulighed nummer 2 lægger noget mere til, nemlig at styrke mulighederne for at håndhæve lovene, mens mulighed nummer 3 desuden medtager en omfattende ændring af hele regelsættet for transport af vejgods i Europa. Kommissionen anbefaler nummer 3, som er den højeste grad af indgriben.

Varebilerne skal med – delvist

Samtidig anbefaler kommissionen, at anvendelsesområdet for reglerne skal udvides. I øjeblikket gælder EU-regulativet No 1071/2009 kun for de tunge køretøjer – lastbilerne.

Kommissionens samlede foretrukne forhandlingsudspil består dermed af mulighed nummer 3 og en delvis udvidelse af det pågældende regulativ.

Forskellige meninger

Kommissionen finder, at der i medlemslandene er et bredt ønske om af få klarere regler og bedre muligheder for myndighedshåndhævelse. Men samtidig finder kommissionen, at der er forskellige meninger, når det gælder ændringer, der kan påvirke konkurrenceforholdene mellem vognmændene i medlemslandene.

“I lande med høje lønninger er fagforeningerne tilbøjelige til at ønske strengere cabotage-regler, mens vognmandsforeninger i lande med lavere lønninger gerne ser en mere liberal cabotage-lovgivning,” hedder det i udspillet.

Omkostninger vil stige

Kommissionen vurderer, at en delvis inddragelse af varebiler i regulativet vil medføre, at de berørte virksomheders driftsomkostninger vil stige med mellem 4 og 10 procent.

Varebilerne skal ifølge kommissionen have en form for tilladelser til godskørsel. For at opnå tilladelserne skal firmaerne bl.a. opfylde nogle krav til kapital for at få dem udstedt.

Generelt set mener kommissionen ikke, at det vil skade de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, men det vil kunne påvirke de små operatører negativt, da disse i højere grad gør brug af varebiler.

Det første skridt er taget

DTL (Dansk Transport og Logistik) noterer sig, at Vejtransportpakken tager et første skridt i retning af en regulering af varebilsområdet, og håber dermed, at der tages et skridt i retning af mere fair konkurrence.

DTL er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane og taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU. DTL er i øvrigt paraply for SKV (Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører).

Forhandlinger forude

Vejpakken skal nu diskuteres og forhandles mellem medlemslandenes politikere og myndigheder. I sidste ende er det Europa-Parlamentet, der skal stemme de ændringer igennem, som måtte komme. En endelig beslutning og ikrafttræden forventes at ligge et par år ude i fremtiden.

Kommissionens udspil kan læses her:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-194-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *