• SerEnergy's brændselscelle-varebil, der er baseret på en Nissan e-NV200

  • En skematisk fremstilling af SerEnergy's RMFC-teknologi

Varebil på træsprit

Dansk virksomhed har udviklet en Nissan e-NV200, så den kan køre på træsprit via en brændselscelle

Virksomheden SerEnergy har lanceret en ombygget version af den eldrevne varebil Nissan e-NV200. Bilen er forsynet med en brændselscelle, der fodres med brint udvundet af flydende methanol (træsprit).

Bilen kan dermed køre på den strøm, som brændselscellen producerer. Rækkevidden på en tankfuld methanol er cirka 800 km.

Sådan virker brændselscellen

En brændselscelle virker ved, at den omdanner den kemiske energi i et brændstof til elektricitet gennem en kemisk reaktion med ilten i den atmosfæriske luft eller gennem reaktion med en anden iltholdig luftart.

Brint er det mest almindelige brændstof, men også methanol kan bruges. Brændselscellen adskiller sig fra et batteri ved, at den behøver en konstant tilførsel af brændstof og ilt for at fungere. Til gengæld kan den producere strøm så længe denne tilførsel opretholdes. Spildproduktet er vand og varme.

Methanol omdannes til en brintholdig luftart

I SerEnergy’s Nissan e-NV200 hedder brændselscelle-typen RMFC, der står for Reformed Methanol Fuel Cell. Først omdannes methanol og vand til en brintholdig luftart.

Omdanneren (reformeren) består af en katalysator og en varmeveksler. For at methanolen kan blive omdannet, skal der tilføres varme, og processen sker typisk ved 220-300 grader.

Teknologier udnytter hinandens styrker

Når methanol og vand er omdannet til den brintholdige luftart, tilføres denne brændselscellen, der producerer strøm til bilens elmotor.

Hos SerEnergy ser man et stort potentiale i bilen såvel nationalt som internationalt. – Ved at supplere hinanden kan man udnytte styrken i de to teknologier – RMFC og batteri – bedst muligt.

Omkostnings- og energieffektivt

Batteriet bruges til start og til accelerationer, mens brændselscellen fungerer som ‘range extender’ eller rækkevidde-forlænger.

Ved at bruge de to teknologier i en hybrid-konfiguration kan man reducere såvel batteriets som brændselscellens størrelse og kapacitet, hvilket resulterer i et køretøj, der er både omkostnings- og energieffektivt, siger Mads Friis Jensen fra SerEnergy.

Teknologien er blevet mere moden

SerEnergy begyndte udviklingen af brændselsceller til transportsektoren for tre år siden. Virksomhedens første RMFC-køretøj var baseret på en Fiat 500.

Nu – efter mere end et års udvikling – er vi i anden generation af RMFC, og nu er teknologien moden til at opfylde kommercielle formål som f.eks. varebils- og taxakørsel.

RMFC-systemet er blevet testet på vejene i mere end et år med gode resultater. – Dette er et vigtigt skridt for os på vejen mod at realisere vores vision, som går ud på at gøre forbrændingsmotoren overflødig, siger Mads Friis Jensen.

Fordele ved methanol

SerEnergy anvender methanol af forskellige grunde. Det er billigere end benzin og diesel, foruden at RMFC-teknologien udnytter energien bedre end en konventionel forbrændingsmotor.

Ifølge SerEnergy kan man i en brændselscelle udnytte op til 45 procent af den energi, der er i methanolen. I en forbrændingsmotor vil energieffektiviteten være på mellem 25 og 30 procent.

Grøn methanol

SerEnergy ser også andre fordele ved at bruge methanol i stedet for fossile brændsler. Ganske vist udvindes det meste af verdens methanol af kul og naturgas, men det er også muligt at udvinde methanol af biomasse som f.eks. træaffald.

Desuden kan methanol udvindes af strøm, og hvis denne strøm kommer fra f.eks. vindmøller, bidrager dette til en mere bæredygtig fremtid.

Methanol er et realistisk alternativ

De første brændselscelle-biler kommer på gaden senere på sommeren, og de vil komme til at indgå i et tysk projekt kaldet “Greenfuel. I dette projekt vil Innogy – som er et af Europas største energiselskaber – demonstrere, at methanol er et realistisk alternativ til benzin og diesel.

SerEnergy har desuden taget del i udviklingen af en methanol-tankstation og påpeger, at tankning af methanol ikke er meget anderledes end tankning af benzin og diesel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *