• Undersøgelsen i Holland viser, at varebiler kører lige så langt som personbiler og at kun 2-3 procent af dem fungerer som kurérbiler inden for e-handel

Undersøgelse afslører, hvordan varebiler bruges

Hollandsk undersøgelse viser blandt andet, at kun mellem 2 og 3 procent af landets varevogne bruges inden for e-handel

I Holland er der 876.000 varebiler. De er kommet under lup i en undersøgelse på initiativ af virksomheden Connekt, der er et konsulenthus med speciale inden for bæredygtig mobilitet.

Undersøgelsen er blevet udført af et konsortium af virksomheder bestående af Buck, CE Delft, Districon, Panteia og TNO.

Giver svar på en række spørgsmål

Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over de hollandske varebilers gøre og laden i samfundet. Hvad bruges de til. Hvor langt kører de? Hvor gamle er de?

Holland er jo – næsten – en nabo til Danmark. Og da der er os bekendt ikke udført undersøgelser af den danske bestand af varebiler, kan de hollandske resultater måske være interessant læsning.

De fleste kører under 40.000 km/år

De hollandske varebiler kører cirka lige så langt pr år som personbilerne. 80 procent af dem kører 30.000 km/år eller derunder. 95 procent holder sig under 40.000 km/år.

35-50 procent af alle varebilerne anvendes til godstransport i gængs forstand. Altså også f.eks. byggematerialer og godstransport i forbindelse med serviceydelser.

Lille andel kører med e-handlede varer

Mere end halvdelen af de hollandske varebiler gør tjeneste inden for byggeri og handel. En stor del af disse har ikke noget at gøre med gængs godstransport, men er indrettede som servicevogne, der indeholder værktøjer og komponenter.

Trods den boomende internet-handel er det overraskende, at kun mellem 2 og 3 procent af varebilerne kører med e-handlede varer. Undersøgelsen konkluderer på den baggrund, at selv om e-handelen skulle vokse sig dobbelt så stor, vil det ikke medføre markant flere varebiler på vejene.

I tjeneste i op til 20 år

Varebiler er i aktiv tjeneste længere tid end lastbiler. Det vil sige i op til cirka 20 år. Varebiler, der er mellem 15 og 20 år gamle, kører mere end 10.000 km/år. En 15 år gammel bil kører i gennemsnit 13.000 km/år, mens en 20-årig bil tilbagelægger omkring 11.000 årlige kilometre.

Varebilerne kører typisk tidligt om morgenen og senere på dagen i myldretiden, og det gælder især håndværkerbilerne i byggesektoren. De ældre varebiler (cirka 40 procent) kører relativt meget uden for normal arbejdstid – især i løbet af weekenden.

Ældre varebiler udleder mange partikler

De  ældre varebiler står for en relativ stor del af den samlede emission. Euro 0-, Euro 1- og Euro 2-bilerne står for 8 procent af den samlede varebilkørsel i kilometre, men de udleder 39 procent af den samlede mængde partikler fra varebiler.

Varebilerne står for 34 procent af vejtrafikkens totale udledning af partikler, men de står for kun 12 procent af den totale vejtrafik målt i kørte kilometre.

Varebiler udleder 14 procent af den samlede mængde CO2, der udledes af den totale hollandske vognpark og cirka 35 procent af den CO2, der udledes af alle køretøjer i logistik-sektoren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *