• Der kommer flere varebiler på de engelske veje, men det kan ikke kun forklares i stigende e-handel. Foto: RAC Foundation

Under 4 procent af varebilerne kører med pakker

Ny undersøgelse leder efter svar på, hvad Englands mange varebiler egentlig bruges til

Der kommer flere og flere varebiler i England, men denne udvikling drives ikke af, at der køres med flere og flere brune pakker.

Det viser en undersøgelse foretaget af Alan Braithwaite fra LCP Consulting. Undersøgelsen er bestilt af RAC Foundation, som er en organisation, der beskæftiger sig med trafikpolitik og analyser.

Bedre beslutningsgrundlag

RAC Foundation bestiller jævnligt analyser med det formål at kaste lys over områder, som er politisk reguleret. Med større klarhed over, hvad eksempelvis vare- og personbilerne bruges til, får politikerne et bedre beslutningsgrundlag til at stramme, lempe eller ændre de love, der regulerer trafikken.

Med sin nyeste undersøgelse påviser RAC Foundation, at færre end 1 ud af hver 25. varebil i den engelske trafik bringer pakker ud til forbrugere og virksomheder. Den viser også, at e-handel kan have været medvirkende til at reducere stigningen i trafiktætheden.

Pakkebilerne kører mange kilometre

I England er der mere end 3,7 millioner varebiler på 3,5 tons eller derunder. I 2016 blev der distribueret omkring 2,7 milliarder pakker i England. Cirka 1,8 milliarder af disse var e-handelleverancer fra virksomheder til slutbrugere. Omkring 700 millioner var leverancer mellem virksomheder, mens resten var privatpersoners leverancer til virksomheder eller andre privatpersoner.

Kun 4 procent af de 3,7 millioner varebiler står altså for at levere de 2,7 milliarder pakker. Til gengæld står disse pakkebiler for cirka 10 procent af den samlede varebilkørsel.

Varebiler giver mindre trængsel

Ifølge undersøgelsens forfatter kan analysen tilbagevise den opfattelse, at varebiler, der bringer pakker ud til de e-handlende forbrugere og virksomheder, generelt skulle bære en stor del af skylden for stigende trafiktæthed og trafikpropper.

Disse varebiler skal måske snarere have æren for det modsatte. I følge undersøgelsen er det antal indkøbsture, som er foregået i en personbil, reduceret med 14 procent siden 2002. Antal kørte kilometre til indkøbsture er i samme periode reduceret med 19 procent.

Direktøren for RAC Foundation Steve Gooding siger: – Overordnet set kan varebilernes pakkeudbringning altså have haft en positiv effekt på trafikudviklingen, fordi én varebil bringer pakker ud til flere husstande. Samtidig kan de have skabt den negative effekt, at der bringes flere og flere pakker frem til arbejdspladserne i bymidterne, hvor de så kan have bidraget til den i forvejen store trængsel.

Vækst på 70 procent

Samtidig tegner der sig et billede af varebilerne som det trafiksegment, der udviser størst vækst. Gennem de seneste 20 år har væksten været hele 70 procent på kørte kilometre. Til sammenligning er personvognstrafikken steget med 12 procent og lastvognstrafikken med 5,5 procent.

Tallene viser også, at bestanden af varebiler vokser med 5 procent om året, hvilket er mere end deres årlige vækst i antallet af kørte kilometre (3,5 procent).

Et ubesvaret spørgsmål

Selv om salget af varebiler i England har taget et solidt dyk i det seneste år, så efterlader analysen et samlet billede af et marked, der set over en årrække har været i vækst.

Hvad der driver denne vækst, giver undersøgelsen dog ikke noget svar på. – Måske er det små virksomheder eller enkeltmands-firmaer inden for handel, der i stigende grad køber varebiler og så bruger dem til arbejds- og fritidsformål, siger Alan Braithwaite.

Fremtidens e-handel

E-handelen mellem virksomheder og slutbrugere har haft en årlig vækstrate på 9 procent, men dette forventes at ville falde til ca 6 procent om året over de næste fire år.

Væksten i antallet af pakker, der leveres med varebiler, er mindre end væksten af pakker i hele e-handelsmarkedet, der vokser med 10-12 procent om året. Denne forskel kan forklares i den stigende brug af de fysiske butikkers ‘click-and-collect’-ordninger.

Undersøgelsen spekulerer i, om varebilernes funktion inden for e-handel fremover vil blive reduceret til at være et distributionsled mellem de afsendende virksomheder og lokale pakkebutikker, drone-stationer eller måske endda robotcentraler.

Læs hele undersøgelsen her:

http://www.racfoundation.org/media-centre/online-shopping-not-fuelling-surge-in-vans

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *