• Flere EU-lande har motorvejsafgifter på særlige strækninger, mens Østrig og Schweiz med et vignet-system tager sig betalt for kørsel på motorvejene.

  • Transportminister Alexander Dobrindts foreslåede vejskat rammer ikke kun den tunge transport, men alle biler på autobahn-nettet, men forslaget vil forfordele de tyske bilister.

  • Hvis Tyskland indfører general motorvejsafgift, bliver Danmark presset til at gøre noget tilsvarende.

Tysk vejafgift møder modstand

Danmark og andre EU-lande kan blive presset til at svare igen med tilsvarende vejskat

Dersom Tysklands transportminister Alexander Dobrindt kommer igennem med sit forslag om en særlig vejskat for udenlandske bilisters brug af de tyske veje; især autobahn-nettet, må han imødese lignende modtræk fra nabolande som Østrig, Holland – og Danmark.
Det sidste vil ramme både transportsektorens nord-og sydgående trafik såvel som de mange tyske turister, som flokkes ved strandene langs Vesterhavet.

Læs her om det tyske forslag 

Dobrindts forslag om fra 2016 at belemre udenlandske bilister med en særlig vejafgift til benefice for en lavere ejerafgift for tyske bilister bliver mødt med hård kritik.
Ganske vist skal tyske bilister efter planen betale en afgift på 800 kr. årligt, men de kompenseres med et tilsvarende fradrag i den tyske vægtafgift, så i realiteten er det kun de udenlandske bilister, der kommer til at betale.
Den foreslåede vejafgift vil især ramme den lokale trafik på kryds og tværs af Tysklands grænser til Østrig, Holland og Danmark.

En sag for EU-s transportkommissær

Transportministrene i Østrig og Holland har bebudet, at de vil indbringe sagen for EU’s transportkommissær for at få afklaret, hvorvidt Dobrindts forslag er i strid med EU-retten. Omkring en snes europæiske lande opererer med vejafgifter; bl.a. i Østrig, så det er ikke afgiften på brugen af veje som sådan, at transportministrene protesterer imod.
Det er mod den forskelsbehandling, som ikke-tyske bilister ifølge Dobrindts forslag vil blive udsat for.
Dobrindt kan derfor forvente en samlet modstand fra – om ikke alle, så i det mindste nogle af sine kolleger – i EU-nabolandene, der foruden Østrig, Holland og Danmark, tæller Luxembourg, Belgen, Frankrig, Polen og Tjekkiet.
Den siddende transportkommissær, Siim Kallas er fra Tjekkiet.

Dansk modtræk

Får Dobrindt vedtaget sit afgiftsforslag i dets foreliggende form, vil det tvinge Danmark til at reagere med et tilsvarende indgreb.
Angiveligt er der politisk bred enighed om, at der vil blive behov for et modtræk, og fra flere sider peges på den østrigske model, hvor man ligesom i Schweiz køber en vignet til bilens frontrude som dokumentation for, at der er betalt afgift for brug af motorvejsnettet.
Modstanden mod den tyske transportministers forslag skyldes, at Tyskland i forvejen gennem brændstofafgifter belaster den transittrafik, som benytter sig af tankstationer langs det tyske autobahn-net.

FDM protest

Også den danske bilistorganisation FDM; Forenede Danske Motorejere, protesterer mod det tyske afgiftsforslag.
Foreningens administrerende direktør Thomas Møller Thomsen anser en eventuel kommende tysk vignet-ordning som en ekstra vejafgift for udenlandske bilister, der i forvejen gennem brændstofafgifter bidrager med et beløb, der er dobbelt så stort som den slitage, deres kørsel påfører det tyske vejnet.

Beskedent overskud

FDM har bedt både udenrigsministeren og transportministeren om at tage sagen op med deres tyske kolleger og samarbejder derudover med foreningens søsterklubber.
I den forbindelse er det interessant, at den tyske søsterklub ADAC har lavet beregninger som viser, at Dobrindts forslag kun vil give et beskedent overskud, fordi administrationen af et vignette-system vil æde en væsentlig del af provenuet.
Ifølge FDM er det værste ved Dobrindts forslag, at det ud over at hæmme mobiliteten inden for EU også kan igangsætte en kappestrid om, hvilket EU-land der kan tappe billisterne for flest afgifter.

Maskeret skat

Tyskland inddriver i dag 53 mia. euro fra tyske og udenlandske bilister, men kun en tredjedel heraf anvendes på vejnettet.
Derfor kan det tyske afgiftsforslag ses som et maskeret forsøg på at skaffe ekstra skatteindtægter til benefice for andre formål end bilismen.

Du kan også protestere

Hvis det betyder noget for dig, om det tyske forslag vedtages eller ej, og ønsker at der gøres mest mulilgt for at få det stoppet, så kan du støtte protesten via nedenstående link.
Sammen med den hollandske søsterklub ANWB har FDM lavet en speciel webside til indsamling af underskrifter mod den foreslåede tyske vejskat.
Linket fører til en protestskrivelse affattet på dansk. indsgelserne samles af den hollandske bilistforening og læggs på den tyske transportministers bord.

Her kan du skrive dig på listen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *