Ny teknologi måler NOx’erne sekund for sekund

Firkantede regler for kørsel i byernes miljøzoner kan afskære mange biler for adgang og dermed være til skade for virksomhedernes bevægelsesfrihed. I følge telematikvirksomheden Tantalum er rigide regler som f.eks. kørselforbud ikke det optimale værktøj, hvis man effektivt og retfærdigt skal reducere den trafikskabte forurening med NOx og CO2 i byerne. En bedre vej frem Læs mere

El-varebil med filter

Nu er der udviklet partikelfiltre til elektriske biler. Fake news? Ikke i følge filter-producenten Mann+Hummel. Her er der tale om ‘bessermachen’ med det formål at fjerne den sidste rest af lokal forurening fra bilerne. Virksomheden har nemlig udviklet et filter, der fanger det fine støv, som dannes når dækkene og bremsekloderne slides. Den elektriske varebil Læs mere

Grøn grimrian på mission i storbyen

Den skal ikke komme på tværs af mr. Bean, for så ryger den nok ud i rabatten. Men den har den klædelige egenskab at rumme 8 kubikmeter i lastrummet foruden at være bestykket med et rimeligt kraftigt batteri på 40 kW. Voltia hedder den, og den er delvist en slovakisk frembringelse. At grundlaget for bilen Læs mere

“Nogle politikere betragter varevogne som personbiler med store bagagerum”

Jorden bliver varmere og varmere under fødderne på varebil-producenterne. I 2020 må nye varebiler i gennemsnit kun udlede 147 gram CO2/km. Og EU-kommissionen sagde for nylig, at den vil sænke CO2-grænsen i 2030 i forhold til Paris-aftalen og endda sætte et midtvejskrav i 2025. De fremtidige miljøudfordringer er baggrunden for, at sammenslutningen af europæiske bilfabrikanter – ACEA Læs mere

Undersøgelse afslører, hvordan varebiler bruges

I Holland er der 876.000 varebiler. De er kommet under lup i en undersøgelse på initiativ af virksomheden Connekt, der er et konsulenthus med speciale inden for bæredygtig mobilitet. Undersøgelsen er blevet udført af et konsortium af virksomheder bestående af Buck, CE Delft, Districon, Panteia og TNO. Giver svar på en række spørgsmål Formålet med Læs mere

Varebiler vil ikke kunne nå midtvejsmålet om CO2-reduktion

EU-kommissionen ønsker, at vare- og personbilers gennemsnitlige CO2-udslip skal være 30 procent lavere i 2030 end i 2021. Kommissionen ønsker desuden, at der fastlægges et ‘midtvejsmål’ i 2025 om en 15 procents reduktion. Kommissionens udspil blev præsenteret på det nyligt afviklede klima-topmøde i Bonn. Udspillet er væsentligt mere ambitiøst, end hvad der blev lagt op Læs mere

Nye krav til varebiler på topmøde i Bonn

I disse dage er der FN-klimakonference i den tidligere vesttyske hovedstad Bonn. Her er ministre og embedsmænd samlet for at udstikke retningslinjer for de ting, man er blevet enige om i Parisaftalen. I Parisaftalen blev 195 lande i 2015 enige om at ville begrænse udledningen af drivhusgasser på verdensplan. Trump har som bekendt trukket sig Læs mere

Varebiler testet med og uden additiv i London

Luftforureningen i de europæiske storbyer er et varmt emne, der diskuteres i offentligheden og har politisk bevågenhed. Den engelske producent af brændstof-additiver – CataClean Global Ltd – nøjes dog ikke med at følge debatten. Virksomheden har testet sit produkt. Den store interesse for luftkvaliteten i særligt de tæt trafikerede områder passer CataClean Global Ltd. ganske Læs mere

SF foreslår lille kørekort til store el-varebiler

Elektriske varebiler er fremtiden, mener SF’s trafikordfører Karsten Hønge. Han  konstaterer, at el-varebilerne strømmer ud på markedet i Norge, i Holland og i Tyskland. Nu vil han gerne hjælpe el-varebiler bedre på vej i Danmark med et forslag, der skal skubbe udviklingen i den rigtige retning. Forslaget består i at få gjort det lovligt at køre en Læs mere