• Den 1. juli træder en lovændring i kraft, som skal gøre det lidt nemmere for bl.a. varebiler at finde steder at standse

Varebiler i byerne får det lidt nemmere

Yderrabatter må nu tages i brug ved standsning eller parkering

Forbud mod standsning er i byerne et stigende problem for de mange varebiler, der tøffer rundt med brune pakker i lasten. Problemet forstærkes bl.a. af den stigende internethandel.

På den baggrund sendte rådet “Virksomhedsforum for enklere regler” tidligere i år et forslag til Folketinget om at få lavet nogle ændringer i færdselsloven. Dette forslag kom ind som en del af et større lovforslag, som nu har været til tredjebehandling, hvor det blev vedtaget.

Ændring af paragraf

Lovforslaget hedder “L 141 A – Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Tidsbegrænset parkering, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v..”

Virksomhedsforum’s del af forslaget havde adresse til bl.a. paragraf 28 stk. 3, der handler om parkering og standsning. I paragraffen hedder det, at man hverken må standse eller parkere i midterrabat, på cykelsti, gangsti, fortov eller i yderrabat.

Ud med yderrabat

Nu er ordet “yderrabat” fjernet fra lovteksten. Så hvis man kan finde ud til højre i en ‘yderrabat’ må man altså gerne standse eller parkere her.

Og som tidligere må man gerne uden for tættere bebyggede områder holde med en del af bilen oppe på fortovet, hvis bilen har en totalvægt på 3,5 tons eller derunder.

Ny lovtekst

Den ændrede paragraf 28, stk. 3 lyder nu således:

“Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.”

Stort flertal

Lovforslaget blev vedtaget med 88 stemmer for og 12 stemmer imod, mens 9 stemte hverken for eller imod. For stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Imod stemte Alternativet og Det Radikale Venstre, mens Enhedslisten hverken stemte for eller imod.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *