• Ledende ACEA-repræsentanter drøftede fremtidens miljøteknologi til lette kommercielle køretøjer med ca. 235 inviterede deltagere

  • 17 varebiler, lastbiler og busser var udstillet på konferencen for at vise deltagerne eksempler på forskellige alternative drivlinjer

“Nogle politikere betragter varevogne som personbiler med store bagagerum”

ACEA-konference satte fokus på drivlinier i fremtidens miljørigtige varebiler med adresse til politikere om forståelse for varebilernes særlige udfordringer

Jorden bliver varmere og varmere under fødderne på varebil-producenterne. I 2020 må nye varebiler i gennemsnit kun udlede 147 gram CO2/km. Og EU-kommissionen sagde for nylig, at den vil sænke CO2-grænsen i 2030 i forhold til Paris-aftalen og endda sætte et midtvejskrav i 2025.

De fremtidige miljøudfordringer er baggrunden for, at sammenslutningen af europæiske bilfabrikanter – ACEA – havde indkaldt til en konference i Bruxelles. Den blev holdt den 29. november med ca. 235 deltagere. Blandt disse var der politikere og repræsentanter for EU-kommissionen, Europaparlamentet og European Investment Bank.

Alternative drivmidler nødvendige på kort sigt

Konferencen hed “Powertrain options for commercial vehicles”. Formålet var at få drøftet forskellige mulige, alternative drivlinjer til LCV’er (Light Commercial Vehicles). Det vil sige varebiler, lastbiler og busser op til 3,5 tons totalvægt.

Selv på den korte bane frem til 2020 mener ACEA, at LCV-sektoren er nødt til at benytte sig af alternative drivlinjer for at kunne opfylde emissionskravet. Mulighederne er: Biobrændsler, naturgas, brint, elektricitet – herunder hybrider.

Varebiler er mere komplekse

Det var på høje tid, at vi fik drøftet dette emne i forhold til de kommercielle biler, lyder det fra ACEA. Disse biler er langt mere komplekse og mangeartede i forhold til miljøkrav end personbiler, og det er der ikke altid forståelse for.

“Nogle politikere betragter varevogne som personbiler med store bagagerum, men den sammenligning holder slet ikke”, sagde Volker Mornhinweg, der er vicepræsident for Mercedes-Benz Vans og formand for ACEA’s LCV-kommission.

Tre anbefalinger til politikerne

Et gennemgående tema for alle deltagerne var spørgsmålet om, hvorfor et godt stykke over 90 procent af alle varebiler, lastbiler og busser i dag drives frem af diesel. Et andet påtrængende spørgsmål var, hvad der skal til for at få flere LCV’er over på alternative drivmidler i fremtiden.

Tre anbefalinger til politikerne fandt en bred tilslutning på konferencen. Anbefalingerne blev lagt frem af Preston Feight, der er præsident for DAF Trucks og formand for ACEA’s LCV-bestyrelse.

1. Infrastruktur

– Lastvognschauffører kan naturligvis ikke leve med ikke at kunne genoplade eller tanke hurtigt og bekvemt, når de skal fragte gods fra et land til et andet land, påpegede Feight.

ACEA påskønner i denne forbindelse EU-kommissionens planer om at investere i lade- og tankstationer i hele EU. Der bør i følge ACEA være en god infrastruktur for alle typer drivmidler fra miljødiesel over elektricitet til komprimeret og flydende naturgas. Antallet af nye ladestationer bør være så stort, at det kan dække behovet, hvis der introduceres en stor mængde af el-drevne køretøjer på markedet.

2. Politisk støtte

Feight: – Prisniveauet for køretøjer med alternative drivlinjer er et omdrejningspunkt. Man skal have råd til at købe disse biler. For ejerne er de jo et driftsmiddel, der skal skabe indtjening til virksomheden.

– Afgiftspolitik, økonomiske incitamenter og offentlig indkøbspolitik kan tjene som redskaber til at stimulere salget af disse biler. Men det er af afgørende vigtighed, at der skabes klarhed, ensartethed og stabilitet på området.

3. Teknologi-neutral politik

Ikke alle alternative drivlinjer er lige anvendelige til et givent formål. Man kan derfor ikke nøjes med én teknologi pr. model og da slet ikke for én hel klasse af biler.

Valg af teknologi børvære bestemt af brugernes behov. – Forskellige transportbehov kræver forskellige transportløsninger. Politikerne bør anderkende og understøtte en sådan markeds-orienteret tilgang, sagde ACEA’s generalsekretær Erik Jonnaert.

Elektrificering er ikke den eneste vej

Når forholdene tillader det, vil markedet med tiden skifte over flere alternative drivlinjer, specielt i byområderne. – Elektrificering bliver en stærk faktor i bylogistikken, men den bliver ikke den eneste, sagde Hakan Agnewall, der er præsident for Volvo Bus Corporation og formand for ACEA’s bus- og taxakommission.

Det blev også nævnt, at den seneste dieselteknologi med lave CO2-emissioner fortsat vil blive anvendt til godstransport over lange afstande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *