• Reglerne for transport med varebiler skal strammes op, så der kommer styr på sikkerhed og konkurrenceregler

  • Formand for SKV, Thomas Jensen, glæder sig over, at foreningens arbejde giver resultat

Ordnede forhold for varebiler

Danske varebilsvognmænd kan se frem mod bedre konkurrenceevne og sværere tider for østeuropæiske prispressere

Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, fremsatte i fredags sammen med sin partifælle, Christian Rabjerg Madsen fra Folketingets Transportudvalg, et beslutningsforslag om, at varebiler under 3.500 kg skal omfattes af godskørselslovens krav til adgang til markedet. Det har ikke uventet fremkaldt veritable jubelscener i Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV) under DTL – Danske Vognmænd.

– Det er jo lige præcis derfor, vi har oprettet vores forening. Det er det, vi har arbejdet for i så lang tid. Vores branche er blevet et Klondyke for østeuropæiske chauffører, der kører rundt i gamle varebiler og arbejder på helt ukontrollerede vilkår. Det vil vi have gjort noget ved, og det får vi nu, jubler formand for SKV Thomas Jensen.

Svensk forbillede

Og det er der ikke noget at sige til. Forslaget bærer tydelige fingeraftryk af foreningens store arbejde.
– Vi kan jo ikke være andet end tilfredse. Man kunne jo nærmest kopiere vores ni punkters oplæg. Blandt andet det med tilladelseskrav og uddannelseskrav til chauffører og vognmænd, som er det helt essentielle i foreningens arbejde, siger formanden i et interview med Altomvarebiler.dk.

– Så er der også noget med køre-hviletidsbestemmelser, som er noget lempeligere. Rasmus Prehn og Christian Rabjerg Madsen stiller forslag om en kørebogs-ordning efter svensk forbillede, så vi slipper for at installere tachograf i vores biler.

Super tilfredse

Ved stiftelsen af SKV formulerede foreningen ni politiske mærkesager, og det er stort set kernen af indholdet i disse ni punkter, der nu ser ud til at blive til lov.

– Vi startede i februar 2014, og langt de fleste af de ting, vi kæmper for, kommer jo til beslutning i Folketinget på kun godt et år, så vi kan kun være super tilfredse. Så hurtigt plejer tingene jo ikke at gå, siger formanden.

Lidt for lige regler

SKV kæmper for varebilsvognmændenes arbejdsforhold og lige konkurrence for branchen, så de udenlandske varebilskurerer ikke har nemmere vilkår, fordi der ikke eksisterer de samme krav til varebilsvognmænd, som der gør for lastbilsvognmænd. Men her var SKV lige ved at komme ud i lidt mere lige regler, end de syntes om.

– Ja, Dansk Folkeparti var jo ude i, at vi skulle køre under samme regler som lastbiler. De skal stille en sikkerhed på 150.000 kroner for de første to biler og herefter 40.000 kroner per bil. Det nuværende forslag siger 15.000 for de to første tilladelser og herefter 7500 per tilladelse for kurérbiler. Det er jo nogle lidt andre beløb, påpeger varebilsformanden.

Højere vægtgrænse

Han tilføjer dog, at man ikke er helt i mål med forslaget.

– Vi kunne jo godt tænke os at få vægtgrænsen op på fem ton i stedet for de nuværende 3,5, så vi bedre kan komme til at køre med trailer, ligesom vi godt kunne tænke os nogle lempeligere afgifter. Lastbiler er jo afgiftsfri, ligesom vores østeuropæiske venner, der kommer herop og kører, heller ikke betaler afgift for deres biler.

Glad direktør

Også administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, glæder sig over forslaget. Han synes, det er på tide, man tager drøftelsen om hele varebilsområdet i Folketingssalen.

– Vi har gennem årene haft flere møder med skiftende skatte- og transportministre om forholdene på markedet for godstransport med varebiler, siger Erik Østergaard.

Lave priser

– Markedet er kendetegnet ved mange små virksomheder – typisk personligt ejede – og det er meget let at starte med et lille kørekort og en lånt varebil. Uddannelses- og kompetenceniveauet er lavt, og markedet er præget af lave priser, som blandt andet baserer sig på manglende indbetaling af moms og sort arbejde, som SKAT har konstateret. Det bør der gøres noget ved – blandt andet for at sikre, at de mange underleverandører i pakkebranchen lever op til visse standarder, siger direktøren.

 Ordnede forhold 

Han fremhæver, at netop ønsket om ordnede forhold på markedet fik varebilsvognmænden til at stifte Specialforeningen for Kurér og Varebilstransportører (SKV), som er med i DTL – Danske Vognmænd.

– Det har været et vigtigt politisk signal, at varebilsvognmændene selv har ønsket at se indad og få styr på ting, der plager branchens image. Vi har også internt haft meget glæde af at få input fra vognmændene selv.

Næsten som lastbiler

Af beslutningsforslaget fremgår, at der efter DTL – Danske Vognmænds vurdering er omtrent 5.000 vognmænd, der kører godskørsel for fremmed regning med varebiler. En betydelig andel af varebilerne køres allerede i dag af vognmænd, der også anvender lastbiler, og som derfor allerede har vognmandstilladelser. Det gælder for eksempel den markant største aktør med 3.000 varebiler, Post Danmark.

– Flere forhold betyder, at godskørselsloven ikke uden videre kan udstrækkes til varebiler, men lovens principper bør gælde for varebiler i en tilpasset udgave. Det samme gælder reglerne for hviletid, hedder det endvidere i beslutningsforslaget, siger Erik Østergaard.
Forslagsstillerne foreslår dermed, at der for varebiler kræves en tilladelse til kørsel med gods for fremmed regning i form af en tilpasset – og ikke absolut identisk – udgave af de krav, der gælder for lastbilsvognmænds tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

Op i EU 

Men varebilerne er også kommet på tapetet i EU-sammenhæng. En eller anden form for regulering af varebilstransportørerne står højt på dagsordenen blandt den internationale vejtransportorganisation IRU’s øvrige medlemsorganisationer og vil formentlig komme til at indgå i drøftelserne om EU’s kommende vejtransportpakke.

Læs beslutningsforslaget her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *