• Ole Birk Olesen demonstrerede endnu en gang mangel på rettidig omhu, da han to gange proklamerede, at B 165 aldrig er blevet vedtaget

  • Erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm, mener, at der skal sidde nogle helt andre mennesker i varebilsudvalget

Ole Birk og social dumping

Underdirektør i DTL, Ove Holm, tog sig til hovedet, da Transportminister Ole Birk Olesen fra Folketingets talerstol demonstrerede håbløs uvidenhed om varebilsudvalget

Kampen mod social dumping og lige regler for alle på dansk og europæisk asfalt udkæmpes med næb og klør af de berørte parter og deres organisationer. Men i Folketingetsynes det at foregå med kikkerten for det blinde øje og ryggen til begivenhederne.

I onsdags kulminerede det med Transportminister Ole Birk Olesens udsagn fra talerstolen om, at beslutningsforslag B165, som Folketinget vedtog i maj 2016, slet ikke er blevet vedtaget. Han formåede endda at gentage påstanden bare for lige at tydeliggøre for eventuelle tvivlere, at han vist ikke helt har gjort sit hjemmearbejde.

Møde efter møde

Beslutningsforslaget B 165 indeholder krav til vognmændene om, at de skal stille et beløb i sikkerhed for hver bil, dehar kørende på samme måde, som alle andre vognmænd gør det. De skal også gennemgå en uddannelse og have en vognmandstilladelse. Som reglerne er nu, eksisterer der ingen regler på området for biler under 3.500 kg.

I DTL Danske Vognmænd er de godt trætte af, at man sylter beslutningsforslaget ved at lade et varebilsudvalg med en uendelig liste af mere eller mindre interesserede interessent-organisationer tilbringe udvalgsmøde efter udvalgsmøde med at vurdere mulige konsekvenser af B 165. Selv om det allerede er vedtaget.

DTL i blækhuset

Det fik DTL til at fare i blækhuset i går og udsende en pressemeddelelse, som du kan læse uddrag af her:

‘DTL – Danske Vognmænd kan bekræfte, at ministerens svar er helt hen i vejret og ikke i overensstemmelse med fakta (mildt sagt)Der blev stemt om beslutningsforslaget i sin tid, og det såkaldte varebilsudvalg, der blev nedsat, var ikke efter aftale med flertallet men en idé, som forgængeren Hans Chr. Schmidt fik af sig selv.’
Man kan se afstemningsresultatet her:
Man kan også se den oprindelige pressemeddelelse på ministeriets egen hjemmeside, hvoraf det tydeligt fremgår, at tingene ikke forholder sig, som ministeren fremlægger det i spørgetiden:
Se også en webnyhed fra oktober måned fra DTL – Danske Vognmænd, hvor DF’s ordfører Kim Christiansen raser imod nedsættelsen af udvalget.
Med andre ord sidder ministeren et klokkeklart flertal overhørigt og fordrejer fakta om varebilsudvalgets tilblivelse.’

Godskørsel for fremmed regning

Underdirektør i DTL, Ove Holm, er med i varebilsudvalget, og han er rent ud sagt godt træt af at deltage i et udvalgsarbejde, som slet ikke beskæftiger sig med det, sagen handler om, nemlig social dumping, vognmandstilladelser og uddannelseskrav til dem, der kører godskørsel for fremmed regning i varebiler.

– Politikerne er rimeligt meget på stikkerne i øjeblikket. Der er lidt skepsis blandt nogle af dem og os i forhold til det her udvalg. Men det er jo meningen, at udvalget skal komme med en afrapportering inden sommerferien, 1. juni eller der omkring, siger Ove Holm i et interview med Altomvarebiler.dk.

Anderledes tilgang

Og til den tid er Europakommissionen kommet med et udspil.
– Nogle vil gerne vente på udspillet fra EU, men min tilgang er lidt anderledes. Jeg synes, vi skal gå foran for at påvirke de fremtidige internationale regler.

Ove Holm er også med i International Road Transport Union (IRU), som er en anderledes fokuseret europæisk udgave af varebilsudvalget.
– I IRU har vi diskuteret det i lang tid, og vi er nået frem til, at vi ikke bare skal fjerne vægtgrænsen. Vi skal lave en light-version med lidt lavere kapitalkrav og lidt lavere uddannelseskrav for at tilpasse det til de mindre biler.

Godskørsel light

Light-versionen kræver stadig en vognmandstilladelse for at give lov til at køre gods for fremmed regning i en varebil, men kravene er lidt mindre strikse.

– Disse krav findes allerede i Holland, Frankrig og Sverige. Der er vist flere, men det er de tre, vi har mest kendskab til, og som vi kan sammenligne os med. Vi kender ikke effekten af det, men når vi taler med vores søsterorganisation i Sverige, så er det en helt naturlig del af det a køre med gods for fremmed regning.

Tavshedspligt

Medlemmerne må ikke referere fra møderne, så Ove Holm må ikke fortælle om det konkrete indhold, men han lægger ikke skjul på, at han synes, det er spild af tid.

– Vi har holdt to møder i varebilsudvalget, og vi skal have to mere inden sommerferien. 8. maj og et igen i uge 22.

Vognen foran hesten

Han påpeger, at udvalget fra start slet ikke har været udstyret til at komme med konstruktive forslag.
– Konstruktionen har været helt forkert. Man har sat vognen foran hesten, for politikerne har jo tilbage i maj 2016 besluttet, at vi skal have disse vognmandskrav og uddannelseskrav, men nu sidder vi et udvalg, der skal vurdere, om det, politikerne besluttede, er rigtigt.

– Der er en overvægt af kritikere i udvalget, så det er op ad bakke. Målet med udvalgets arbejde er at vurdere, om man kan droppe det, man vedtog for et år siden om, at man skal have vognmandstilladelse og uddannelseskrav, fordi det er for dyrt og besværligt. Så dækker de sig ind under, at man lige vil se på erfaringer fra udlandet og den slags.

Et rigtigt  lovforslag

Det var daværende Transportminister Hans Christian Schmidt, som ikke selv stemte for B 165, der på eget initiativ nedsatte udvalget efter vedtagelsen af forslaget. I stedet blev det besluttet af et flertal uden om regeringen. Og det flertal vil DTL Danske Vognmænd gerne have genaktiveret.

– Jeg kunne godt tænke mig, at partierne bag beslutningsforslaget tager sig sammen og pålægger regeringen at lave et rigtigt lovforslag og får gennemført det, man ønsker. Hvis vi skulle noget i det her udvalg, så skulle vi finde ud af, hvor stort kapitalkravet skal være og hvilke krav til uddannelsen, man konkret vil stille i stedet for at sidde og snakke om, om det nu også er det rigtige, tordner Ove Holm.

De forkerte mennesker

Og han har ingen illusioner om, at man kommer frem til noget som helst, der kan være med til at dæmme op for det problem, man oprindelig satte sig for at løse; nemlig social dumping og ordnede forhold for godskørsel med varebiler.

– Så skulle der sidde nogle andre mennesker i udvalget. Det burde være en mere fokuseret gruppe, der koncentrerer sig om at få noget gennemført i stedet for at stille en masse spørgsmål til det.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *