• Siden 2013 har det været lovpligtigt at mærke sin varebil med CVR-nummer og firmanavn, men det er så som så med håndhævelsen af loven

Minimal risiko at køre uden CVR-nummer

På fire et halvt år er der kun udskrevet syv bøder for at køre i varebil uden CRV-nummer og firmanavn

“Siden 2013 har det været lovpligtigt, at varebiler på gule nummerplader (helt gule) skal være mærket med firmanavn og CVR-nummer (virksomhedsnummer). Men hidtil er der kun givet syv bøder for at overtræde reglerne.”

Det skriver “Fagbladet 3F” i en artikel, der kaster lys over SKAT’s aktiviteter med at håndhæve loven. – Hvis kontrollen var skrap, kunne de tage ti om dagen, siger miljøsekretær Kjeld H. Jensen fra 3F’s Transportgruppe til bladet.

Alle afgjort ved domstolene

Bladet har fået oplyst tallet på de syv bøder fra SKAT. Alle de syv sager er afgjort ved domstolene, og alle er blevet idømt bøder på 5.000 kr.

SKAT har ellers selv mulighed for at udskrive såkaldt administrative bøder, når Rigsadvokaten giver grønt lys. Men SKAT har altså indtil videre gået via anklagemyndighed og domstol.

Endnu ingen bødepraksis

Årsagen til dette er, at Rigsadvokaten ikke vurderer, at de syv domme er et tilstrækkeligt solidt grundlag for at fastlægge en bødepraksis på området. Sådan hedder det i et svar fra SKAT. Der er derfor anlagt yderligere 12 sager ved forskellige retskredse.

Disse sager venter nu på en afgørelse, men SKAT kender hverken tidshorisonten for dette, eller hvornår Rigsadvokaten vurderer, at der er tilstrækkeligt sikker bødepraksis.

Lov mod sort arbejde og social dumping

Meningen med loven om mærkning af varebiler er ellers at styrke indsatsen mod sort arbejde og social dumping. Men for at komme tilbage til begyndelsen, skal vi helt tilbage til dengang Thor Möger Pedersen (SF) var skatteminister.

Her blevet der i 2012 vedtaget et lovforslag om “… at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 t (gulpladebiler) skal være forsynet med navn eller logo.” Meningen med dette er, at man så kan se, hvor der arbejdes uden for normal arbejdstid, og hvem der gør det.

Reglerne kan omgås

3F stiller sig kritiske over for tempoet med at indføre bødepraksis, men de mener også, at der er smuthuller for dem, der ikke vil overholde loven. Kjeld H. Jensen mener således, at der er muligheder for at omgå reglerne, hvis blot man betaler moms og afgift af bilerne og indregistrerer dem på papegøjeplader.

Så er der nemlig intet krav om mærkning. – Vi har en klar mistanke om, at der stadig udføres en hel del sort arbejde i varebiler, siger Kjeld H. Jensen.

Mere tilsyn med varebiler

Et flertal i Folketinget har i de seneste par år haft et ønske om at få kørsel med varebiler for fremmed regning helt eller delvist ind under godskørselsloven. Netop for at komme sort arbejde og social dumping til livs.

Den 3. oktober i år offentliggjorde regeringen sit lovprogram, der bl.a. indeholder en slags tilladelsesordning, der stiller skærpede krav til vognmænd, som kører gods for fremmed regning i varebiler under 3500 kg. Loven vil kunne gennemføres inden næste sommer.

3F er enige

3F har i flere forslag om strammere regler stået sammen med de to organisationer Frie Danske Lastbilvognmænd og Dansk Transport og Logistik (Danske Vognmænd). Andre foreninger som Danske Speditører vil beholde mere lempelige vilkår.

– Hvis de små varebiler kommer under godskørselsloven, så bliver der registreret mere om dem. Dermed bliver det nemmere at finde ud af overtrædelser ved kontrolaktioner, siger Kjeld H. Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *