Mercedes på vej med intelligent info-system

Drive Kit Plus, Digital Drive Style, Car-to-X og Mercedes Cloud udgør et system, som forbinder biler og informationscentre til gavn for trafiksikkerheden

Mercedes-Benz arbejder energisk med forskning og udvikling af systemer til forbedring af køresikkerhed, betjening og komfort. Senest er en række avancerede elektronisk styrede systemer introduceret i f.eks. den nye Sprinter. Næste skridt til mere sikker kørsel på vejene er en ny generation af intelligent netværkskommunikation kaldet Car-to-X teknologi, som efter planen lanceret senere i år.
Car-to-X er udviklet som et led i Mercedes’ såkaldte intelligente kørselsstrategi, som går ud på at skabe mulighed for at udveksle informationer mellem individuelle biler såvel som at forbinde disse til trafikale infrastrukturer.
Systemet skal tjene til at give Mercedes-kørere tidligere og bedre informationer om trafikforhold på vejen forude, som kræver særlig agtpågivenhed og handling. Derved mindskes risikoen for farlige situationer og trafikulykker. Et varsko kan komme fra andre biler eller infrastrukturelle informationscentre.

Kommunikation via Mercedes Cloud 

Med udgangspunkt i de avancerede sensor- og detektor-systemer, der nu om stunder og i stigende omfang vinder indpas i de nye modeller, og de såkaldte Drive Kit Plus og Digital Drive Style applikationer kan en bil med Car-to-X system registrere og rappoprtere om en potentiel fare til Mercedes Cloud.
Det kan være en havarist, tabt gods, løsgående dyr eller en spørgsesbilist, og via Cloud-funktionen spredes informationen til alle de Car-to-X udstyrede biler, der måtte befinde sig i nærheden. Såfremt de elektroniske systemer af en eller anden grund ”overser“ en faresituation, giver Car-to-X systemet bilisten mulighed for manuel indgriben.
Med et tryk på en alarmkontakt forbindes bilen til Mercedes Cloud og advarslen spredes via netværket. Det er intentionen at fortsætte udviklingen af systemet, så det kan komme både Mercedes-ejere og andre til gode.
Da Car-to-X teknologien er opbygget som et modulsystem, og da Drive Kit Plus-systemet kan eftermonteres. kan systemet tilgodese både købere af nye Mercedes-Benz modeller såvel som eksisterende Mercedes-ejere.
Car-to-X systemet ventes frigivet til sidst på året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *