• Fra 1. juli må lastbiler køre lige så hurtigt som personbiler i byzoner

Lastbiler må køre hurtigere i byerne

De er ikke for populære i trafikken i forvejen, og det skal nok få en forældregruppe eller to op af stolen, når lastbiler fra 1. juli må følge den skiltede hastighed i byzoner op til 70 km/t. I dag må lastbiler aldrig køre hurtigere end 50 km/t inden for byzoner, uanset om busser og personbiler har en højere lokal hastighedsgrænse.
Lastbiler må fortsat højst køre 70 km/t på landeveje og motortrafikveje, hvor andre trafikanter typisk må køre 80 km/t, men et bredt politisk flertal bestående af S, DF, V, LA, RV og KF har pålagt regeringen at undersøge de trafikale effekter af denne hastighedsforskel med henblik på, at der i andet halvår af 2016 kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje og dermed køre 80 km/t.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *