• Lappeløsningen vil tage tre år og koste 231 millioner kroner at realisere

Kørsel i nødspor godkendt

Det lugter af hjørnespark og nødløsning, når regeringen vil afsætte penge til, at man kan køre i nødspor på motorvejen i myldretiden

Den fynske flaskehals mellem middelfart og Odense er en hård nød at knække for trafikanter i myldretiden både morgen og aften. Lokale pendlere og gennemkørende trafik mellem landsdelene kæmper en daglig kamp om tilværelsen i de to spor, der er til rådighed.

Det er Fyns lod som øen i midten at være gennemfartsvej for erhvervslivets transporter af gods og jobbilister med mødeaktivitet. Og her i sommer viste de to spors begrænsninger sig endnu en gang i forbindelse med ferietrafikken.

Lappeløsningernes land

Heldigvis er der rigtigt mange politikere, der er bosat i Jylland eller skal krydse et par broer for at komme til sommerhuset, så problemet får en vis opmærksomhed på Borgen.

Der er altså en udvidelse på vej. Men den lader vente på sig, og derfor har Vejdirektoratet her i nød- og lappeløsningernes land nu sagt god for en midlertidig løsning, hvor man kan køre i nødsporet i myldretiden.

Drømmescenarium

Og selv en midlertidig nødløsning koster tid og penge. Vejdirektoratet vurderer, at det vil tage tre år at etablere en sådan nødspors-løsning, og regeringen sætter 231 millioner kroner af til den på finanslovsudspillet.

Modellen med kørsel i nødsporet i myldretiden, kombineret med et begrænset ITS-system (Intelligent Transport System) og en hastighedsbegrænsning på 100 km/t er vurderet til at være samfundsøkonomisk rentabelt, skriver DTL i en pressemeddelelse. 100 km/t lyder som et drømmescenarium for alle, der har oplevet turen mellem Middelfart og Odense i myldretiden.

Permanent nødløsning

Selv om det lugter voldsomt af permanent nødløsning og en hel del som en sovepude for det endelige projekt motorvejsudvidelse, så glæder det administrerende direktør Erik Østergaard i DTL – Danske Vognmænd, at der nu ser ud til at blive gjort noget ved den vestfynske flaskehals.

– Propperne forhindrer en effektiv logistik. Det påvirker chaufførernes lovbestemte hviletider, og det skaber usikkerhed om leveringer, siger DTL-direktøren.

Lastbilernes skyld

Som repræsentant for vognmændene hører han mange klagesange over trafikken på Vestfyn, og specielt den tunge transport lider voldsomt under den.

– Ikke mindst har den trængte situation på Fyn givet endnu et skub til den almindelige opfattelse af, at lastbilerne ved deres blotte tilstedeværelse er hovedårsagen til den reducerede fremkommelighed. Når krybben er tom, så bides hestene som bekendt. Vi vil være lige så interesserede i et tredje spor som privatbilisterne, for det vil skabe mere ro i overhalingssituationer og give en mere flydende trafikafvikling, siger han.

Flere drøftelser

Regeringen afsætter derfor de 231 millioner kroner på sit finanslovsudspil til etablering af kørsel i nødsporet på Vestfyn. Erik Østergaard opfordrer til, at forslaget får den fornødne politiske tilslutning.

– Det er en forholdsvis beskeden merudgift, og effekterne vil bidrage positivt til trafikafviklingen. Brugen af nødsporet kan i praksis ske på flere måder, som vi godt vil drøfte nærmere med myndighederne. Derfor håber vi dels på politisk tilslutning og dels en dialog om gennemførelsen af nødløsningen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *