• En analyse skal kortlægge mulighederne for at gøre Middelalderbyen bilfri. Her ses i retning af Holmens Kanal fra Kongens Nytorv. Foto: Alf Melin

København overvejer bilforbud som terrorsikring

Teknik- og Miljøudvalget undersøger mulighederne for at spærre for al biltrafik i Middelalderbyen

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har afsat 2 millioner kroner til at undersøge mulighederne for at sikre Københavns Middelalderby mod terrorangreb, der udføres med personbiler, varebiler eller lastbiler. Én af dem er et bilforbud som terrorsikring.

Middelalderbyen er den ældste del af den indre by, og den afgrænses af Vester Voldgade, Stormgade, Vindebrogade, Holmens Kanal, Kongens Nytorv, Gothersgade og Nørre Voldgade.

Dårlig fremkommelighed for bløde trafikanter

Teknik- og Miljøudvalget vil undersøge den drastiske mulighed at afspærre hele Middelalderbyen. Årsagen er blandt andet, at de eksisterende trafikdæmpende foranstaltninger skaber dårlig fremkommelighed for cyklister og fodgængere.

Tanken er, at man ved at spærre området helt af for biltrafik kan nedbringe antallet af trafikdæmpende foranstaltninger og dermed øge fremkommeligheden for de bløde trafikanter.

Terrorangreb med biler som våben

En anden og mere dyster baggrund er de mange terrorangreb, der i de senere år har fundet sted i store byer i Europa og USA, hvor der er anvendt køretøjer som våben. Alene i år er der sket fire af den slags angreb.

Den 7. april i Stockholm kørte en lastbil kørte ind i folkemængde på Drottninggatan. 5 døde. På Nedre Manhattan den 31. oktober kørte pickup ind i cyklister og motionister på en cykelsti. På London Bridge den 3. juni kørte en varebil kørte ind i adskillige fodgængere. Det samme skete den 22. marts på Westminster Bridge. 4 døde.

Sidste år den 19. december kørte en lastbil kørte ind i et julemarked i Berlin. 12 døde. Og den 14. juli blev en 19-tons lastbil kørt ind i en folkemængde, der fejrede Bastille-dagen i Nice. 86 døde.

Følger politiets og PET’s anbefalinger

– Vi skal naturligvis følge de anbefalinger om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, vi har fået fra Københavns Politi og PET. Men terrorister skal ikke sætte dagsordenen for vores by, siger Morten Kabell fra Teknik- og Miljøudvalget og fortsætter:

– Derfor vil vi nu i dialog med københavnerne se på muligheden for at fastholde den Middelalderby, vi alle holder af, f.eks. ved at lukke området for biltrafik.

Konsekvenser skal analyseres

De to millioner afsatte kroner skal også dække udgifter til en analyse af de muligheder, der er for at afspærre bydelen. Analyserne skal vise, hvad en lukning af Middelalderbyen vil have af konsekvenser for cyklister, gående og anden trafik samt for parkering og byrum både inden for og uden for området.

Blandt andet skal det vurderes, hvordan eventuelle trafikale gener i de omkringliggende gader kan minimeres. Forvaltningen vil i arbejdet inddrage københavnernes og erhvervslivets viden og ønsker.

Varebiler kan måske få adgang gennem afspærringerne

Endvidere skal der tages stilling til, hvilken type biltrafik der undtagelsesvist skal gives adgang til området ved hjælp af hæve- og sænkepullerter – eksempelvis udrykningskøretøjer og varelevering til områdets mange butikker.

Det er umiddelbart vurderingen, at den fremtidige trafikmængde vil have betydning for, hvor mange hastighedsdæmpende foranstaltninger man kan undvære.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *