• Drop 3 mm's anbefalingen. Er dækket af god kvalitet, beholder det sine egenskaber ned til 1,6 mm's mønsterdybde, hævder Michelin

Ingen fordel at skifte dæk for tidligt, siger dækfabrikant

Michelin fraråder at skifte dæk for tidligt. Det er dyrt, og det koster på CO2-kontoen

Kører varevognen på et sæt gode dæk, så kan de med god samvittighed slides ned til 1,6 mm, inden de udskiftes. Der er ingen grund til at følge de gængse råd om at skifte ved 3 mm’s mønsterdybde.

Det siger den franske dækproducent Michelin. Og de lever som bekendt af at sælge dæk. Men nu er de gået i offentligheden med et råd, der – hvis det blev fulgt – angiveligt ville kunne reducere salget af dæk med omkring 128 millioner stk. pr. år i Europa.

Følger en dækpolitik

Michelin anfører, at mange flådeejere følger en dækpolitik om at skifte gummi, når slidbanemønsteret er omkring 3 mm dybt. Anbefalingen kommer ifølge Michelin fra interessenter inden for den europæiske dækindustri.

Men det er skidt for både virksomhedernes økonomi og for miljøet, siger Michelin.

Lovens mindstekrav

Et nyt dæks slidbanemønster er 7-8 mm dybt afhængig af type og fabrikat. Når dækket er slidt ned, kommer der en særlig slidindikator til syne i dækmønsteret.

Det er en slags tværrib, som man kan se, når dækket er slidt ned til 1,6 mm’s mønsterdybde, der er lovens minimum-dybde.

3 mm anbefales i Danmark

Hos FDM anbefales en mønsterdybde på minimum 3 mm. “Dæk med mindre dybde nedsætter styre- og bremseevnen, og sikkerheden bliver dermed reduceret,” hedder det i anbefalingen.

Samme råd finder man hos “Rådet for større dæksikkerhed”, der er et råd med repræsentanter fra FDM, Teknologisk Institut, politiet, Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk, Dækimportørforeningen og Dæk Specialisternes Landsforening.

Utidssvarende anbefaling

Hos Michelin er man af den opfattelse, at denne anbefaling hverken er tidssvarende eller værd at følge. Dels er moderne kvalitetsdæk så gode, at de bevarer deres styre- og bremseevne helt ned til den lovlige mønsterdybde.

Dels ser Michelin ikke nogen data i de europæiske ulykkesstatistikker, der kan begrunde en anbefaling af 3 mm frem for 1,6 mm’s mønsterdybde.

Dyrt for økonomi og miljø

Michelin mener, at for tidligt dækskifte resulterer i et overforbrug af dæk på 128 millioner stk. i Europa pr. år. Desuden koster det ekstra 9 millioner tons CO2 om året. Rullemodstanden mindskes med sliddet, og ved 1,6 mm er rullemodstanden kun 80 procent af et nyt dæks.

Dertil kommer, at for tidligt dækskifte koster kunderne dyrt. I følge beregninger foretaget af Ernst and Young beløber det sig til ca. 6 milliarder euro ekstra om året i Europa.

Omfattende tests

Michelin har udført dæktests, som de mener er så omfattende og veldokumenterede, at de kan lægges til grund for deres anbefaling om, at man uden risiko for sikkerheden kan slide dækkene helt ned til 1,6 mm’s grænsen.

Testene er gennem tiden udført på Michelins “Ladoux R&D Campus”, der strækker sig over 67.000 kvadratmeter. Her udføres årligt 75.000 dæktests på 21 testbaner med en længde på i alt 43 km.

Nedslidt dæk kan være lige så godt som et nyt

3300 mennesker er ansat på stedet, og der køres 2 milliarder kilometer om året. 72 procent af alle Michelins dæk er udviklet på “Ladoux R&D Campus”.

Michelins påstår på baggrund af deres tests, at et kvalitetsdæk, der er slidt ned til 1,6 mm’s mønsterdybde, kan have lige så gode bremse- og styreegenskaber som et spritnyt dæk af en lavere kvalitet.

Bremsning på tør og våd vej

Testene viser ikke så overraskende, at jo mere slidt et dæk er, des bedre bremser det på tør vej. Denne pointe anser Michelin som vigtig, fordi vejene er tørre det meste af tiden. – I  London er vejene tørre 71 procent af tiden og i Sydfrankrig 85 procent af tiden, hedder det.

Mere interessant er testresultaterne på våd vej. – Vores tests har vist, at nogle slidte dæk godt kan have lige så gode bremse- og styreegenskaber på våd vej som visse nye dæk.

Mønsterdybden siger ikke det hele

Michelin anerkender, at mønsterdybden i sig selv spiller en rolle for dækkets evne til at styre og bremse på våd vej. Men samtidig siger de, at dækkets bremse- og styreegenskaber gennem hele dækkets levetid er en mere betydningsfuld faktor end mønsterdybden.

Mange faktorer spiller nemlig ind på dækkes evne til at bremse- og styre. For eksempel karkassens udformning, gummiblandingen og mønsterets type og design.

Forskellene øges med sliddet

– Ingen dæk opfører sig ens. Derfor er det selvfølgelig på sin plads med dæktests, som udføres af f.eks. forbrugerorganisationer for at hjælpe forbrugerne til at træffe gode dækvalg. Men som dækkene slides, forstærkes forskellene mellem de forskellige dæktyper og fabrikater.

Michelin opfordrer derfor forbrugerorganisationer og testinstitutter til at skifte strategi fra kun at teste nye dæk til også at teste dæk, der er slidt ned til den lovlige grænse.

Michelins udmelding kan læses her:

http://www.michelin.com/eng/media-room/press-and-news/press-releases/Group/The-Truth-about-Worn-Tyres

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *