• DTL debatterede regler for kørsel med varebiler på Transport 2017. Fra venstre Claus Kvist Hansen, Thomas Jensen og Erik Østergaard. Foto: Per Daugaard

  • Debattørerne var enige om, at der skal være ordnede forhold for godskørsel med varebiler under 3,5 tons. Til venstre ordstyrer Erik Holm (DTL). Foto: Per Daugaard

Hård kritik af regeringens varebilsudvalg

Danske Vognmænd benyttede messen Transport 2017 til at sende signaler til regeringen om at få styr på godskørsel med varebiler

– Hvis jeg gik og kedede mig lidt, kunne jeg gå ind i hallen ved siden af, købe en varebil, og starte med at køre alt muligt væk her fra messen. Så er jeg i gang som varebilsvognmand. Det giver ingen mening.

Sådan lød det fra DTL-direktør Erik Østergaard under messen Transport 2017 i Herning i sidste uge. Ordene faldt i en DTL-arrangeret “debat” om vognmandskørsel med varebiler og social dumping i transportbranchen. De øvrige deltagere var Claus Kvist Hansen fra Dansk Folkeparti (DF) og Thomas Jensen, der er formand for kurér- og varebilsvognmændene.

Ingen krav udover kørekort

Der var nu snarere tale om en afstemning af holdninger end en egentlig debat. De tre deltagere var nemlig på forhånd enige om, at der eksisterer en unfair konkurrence i branchen.

– Kører du i biler over 3.500 kg, er du underlagt alverdens regler og krav (f.eks. godskørselsloven, red.) – men kører du med varebil under 3.500 kg, er der ingen krav ud over kørekortet, sagde Erik Østergaard.

“Der foregår alt muligt”

– Vi har brug for at bekæmpe de uregelmæssigheder, som skabes af den deciderede sorte og ulovlige sociale dumping, men som også skabes af den ‘hvide’ –  hvor reglerne følges, men som ikke desto mindre skaber unfair konkurrence, sagde Claus Kvist Hansen, der i øvrigt er social dumping-ordfører for DF.

Thomas Jensen var enig:
– Der foregår alt muligt: Folk på kontanthjælp eller sygedagpenge kører varebil. Der er ikke styr på forsikringer. Og det koster kun en krone at starte som iværksætter. Så hver gang, de går konkurs, så starter de bare igen.

Flere former for social dumping

I følge Beskæftigelsesministeriet betyder “social dumping”, at udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark, har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under overenskomsten.

Social dumping kan også foregå ved, at udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til landets love og regler. Det kan også foregå ved, at udlændinge i et ansættelsesforhold fremstår som en enkeltmandsvirksomhed med det formål at undgå de regler, der gælder i Danmark.

Beskæftigelsesministeriet om social dumping

Regeringen er for passiv

– Jeg er optaget af, at vores arbejdsmarked skal forblive på danske vilkår, sagde Claus Kvist Hansen og tilføjede:
– Vi har set længe nok på, at regeringen ingenting gør – og derfor lavede vi også for et par uger siden et parløb med Socialistisk Folkeparti om en række initiativer til at bekæmpe social dumping på transportområdet.

– Jeg har noteret mig, at også Socialdemokratiet bakker op, og derfor er vi parate til at gå uden om regeringen og skabe det nødvendige flertal, hvis dét er nødvendigt, sagde Claus Kvist Hansen.

 Kan ramme håndværkere på pengepungen

Sidste år stemte regeringen imod et beslutningsforslag om, at alle danske og udenlandske virksomheder, der kører med gods (pakker og varer) i varebiler på dansk jord, skal ind under reglerne i den danske godskørselslov.

Regeringen nedsatte sidste år et varebilsudvalg, som bl.a. skal belyse konsekvenserne af en sådan lovgivning. Politikerne frygter bl.a., at loven vil ramme f.eks. danske håndværkere på pengepungen. For at få en tilladelse til godskørsel med varebiler skal der ifølge forslaget stilles krav om faglige kvalifikationer i form af en vognmandsuddannelse, økonomisk sikkerhed, grunduddannelse og efteruddannelse af chauffører.

En syltekrukke

DTL og Erik Østergaard er dog ikke imponerede over regeringens varebilsudvalg. Umiddelbart op til debatten på transportmessen langede han hårdt ud efter regeringspartierne ved at kalde udvalget for en syltekrukke.

DTL (Dansk Transport og Logistisk) er arbejdsgiverforening for den danske transportbranche og varetager medlemmernes (vognmændenes) politiske interesser over for politikere og myndigheder både i Danmark og EU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *