EU-forslag om lavere topfart i nye varebiler

Diskuterer krav om elektronisk begrænsning af varebilers topfart til 120 km/t

Topfarten i nye varebiler skal begrænses til 120 km/t. Dét skal ske ved at indsætte en elektronisk begrænsning, der hindrer bilerne i at overskride den foreslåede hastighed, som støttes af EU-parlamentets miljøudvalg.
Forslaget er en del af et debatoplæg med henblik på at få reduceret brændstofforbruget og CO2-udslippet fra Europas vognpark.
Såfremt medlemsstaterne tilslutter sig forslaget, vil det indebære, at bilproducenterne fra 1. januar 2014 skal installerede elektroniske fartbegrænsere i de nye varebiler, som leveres til markeder inden for EU.
Miljøudvalget støtter også et krav om en øvre grænse på 147 g/km CO2-udslip for alle nye varebiler fra og med 2020 og en yderligere reduktion til 105 g/km i 2025.

Delte meninger

Nogle EU-politikere går ind for skærpede krav til CO2-udslippet, mens nogle er imod tanken om elektronisk fartbegrænsning i EU-regi. Det må efter deres mening være op til de enkelte medlemsstat selv at sætte dagsordenen i den sammenhæng.
Mens utilfredse miljøforkæmpere mener, at anvendelse af bedre design og lettere materialer sagtens kan bane vej for endnu lavere maksimumgrænser, betegner ACEA – European Automobile Manufacturers Association – EU-forslaget som ekstremt ambitiøst.
ACEA pointerer, at så lave udslip kun kan opnås ved hjælp af alternmativ teknologi og hybridbiler. Det vil i givet fald gøre det endnu mere nødvendigt med en omlægning af de danske bilafgifter, eftersom hybridbiler brandbeskattes i forhold til el-biler,som er fritaget for afgift.

Smuthul skal stoppes

I realiteten handler det om, hvorvidt EU-parlamentet skal lukke et smuthul og sætte en stopper for det såkaldte superkredit-begreb, der går ud på, at producenterne kan fortsætte med at producere kraftfulde biler med forurenende udslip over maksimumgrænserne så længe der kompenseres tilsvarende med produktion af lavt forurenende biler, bl.a. el-biler. Dét smuthul er EU-kommissionen er helt klart opsat på at få lukket.
For så vidt angår personbiler har parlamentet støttet oplægget til krav om et maksimalt CO2-udslip på 95 g/km, hvilket omsat til varebiler modsvares af et maksimumkrav på 118 g/km, fordi varebiler er større og køre med større belastning.
Forhandlingerne om forslaget i parlamentet såvel som på ministerplan og i kommissoriet forventes afsluttet inden udgangen af juni.

SE OGSÅ: http://altomvarebiler.dk/nyheder/forslag-om-120-kmt-loft-pa-tyske-motorveje/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *