• Mange bilister - for ikke at sige de fleste - kører for stærkt ved vejarbejde, men nu fordobles straffen for at negligere fartgrænserne, og det kan få alvorlige konsekvenser for førerretten.

  • En fartgrænse på f.eks. 80 km/t er ikke et diskussionsoplæg, men et påbud, som det fremover straffes dobbelt så hårdt som hidtil for at ignorere.

  • Farten er stadig en af de største dræbere, men ESP, airbags og selealarmer redder mange liv. De kan dog ikke beskytte os mod spritbilister

Dobbeltstraf til fartsyndere ved vejarbejder

Mor Karen har skærpet tonen overfor fartsyndere, så pas nu på derude - både i påsketrafikken og sidenhen

– For høj fart er skyld i mange alvorlige trafikulykker, og de mennesker, der arbejder på vores veje, har vi et ansvar for at passe godt på, så de kan udføre deres arbejde under sikre og trygge forhold. Nu fordobler vi bøden for at køre for stærkt og nedsætter grænsen for, hvornår der skal ske betinget frakendelse af førerretten. Det skaber et klart incitament til at tage hastighedsnedsættelsen ved sådanne arbejder alvorligt.
Sådan siger justitsminister Karen Hækkerup i en udtalelse knyttet til en justitsministeriel bekendtgørelse af, at det fra den 15. april giver dobbelt straf, at blive knaldet for at køre for stærkt ved vejarbejder.
Så lad roen falde på dig, når du færdes i påsketrafikken og sidenhen, for det kan blive dyrt, at køre for stærkt.

Skærpede sanktioner

Med det lovforslag som Folketinget netop har vedtaget, ”… fordobles bøden til bilister, som overskrider den fastsatte fartgrænse ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen. Samtidig kan bilister, som kører for stærkt sådanne steder, nu få en betinget frakendelse af førerretten allerede ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. …“.
Især bør det bemærkes, den virkning loven har på steder, hvor der er opsat afspærring, skilte og anden afmærkning ved vejarbejde – eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen.
Derved pålægges bilisterne ansvaret for at vurdere trafiksituationen og afpasse deres kørsel og hastighed derefter.
Ikke bare ved at sænke farten til de 80 km/t, som der f.eks. skiltes med ved vejarbejdet på den fynske motorvej, men også ved andet arbejde, som foregår på eller ved vejene, hvilket kan være i forbindelse med et havareret køretøj, oprydning efter trafikuheld, beskæring af bevoksning, slamsugning etc.

Lavere tolerancetærskel

Ligeledes bør det bemærkes, at grænsen for en betinget frakendelse af kørekortet ved overskridelse af den fastsatte maksimalhastighed ved vejarbejde er sænket fra 60 til 40 pct.
Så drøner man forbi et vejarbejde med en overskridelse på 32 km/t, hvor der skiltes med 80 km/t spiller man hasard med sin førerret.
Selvom der ikke ligefrem er tale om en nultolerance, så er der i det mindste tale om en lavere tolerancetærskel end før over for fartsyndere.
Grænsen for betinget frakendelse af kørekortet ved fartoverskridelser andre steder end ved vejarbejde og lignende, er som hidtil 60 pct.
Det bliver simpelthen i højere grad end hidtil op til bilisterne at vurdere trafiksituationen ved arbejde på eller ved vejen og indrette kørslen derefter.

2 thoughts on “Dobbeltstraf til fartsyndere ved vejarbejder”

  1. Kære Morten.
    Det må være en overskridelse på 32 km/t og ikke 22 km/t, der får kortet til at ryge i forbindelse med 80 km/t ved vejarbejde, ikke?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *