Chrysler afviser krav om Jeep-indkaldelse

Det amerikanske institut NHTSA mener, at 2,7 millioner Jeep-modeller har brandfarlig fejl ved brændstofsystemet

Chrysler og det amerikanske National Highway Traffic Safety Administration er på kollisionskurs i en sag om tilbagekaldelse af 2,7 mio. eksemplarer af SUV-modellerne Jeep Grand Cherokee og Jeep Liberty. NHTSA har krævet bilerne kaldt til kontrol for en mulig defekt i brændstofsystemet, men det har Chrysler afvist.
Spørgsmålet er så, om Chrysler ignorerer et rimeligt sikkerhedsmæssigt krav eller om NHTSA overreagerer.
Striden drejer sig om Grand Cherokee produceret i perioden 1993 til 2004 og Liberty produceret i perioden 2002-2007. NHTSA hævder, at der er fejl ved brændstofsystemet, som kan indebære en unødvendig risiko for brand i forbindelse med en eventuel kollisionsulykke.
Chrysler har siden september 2012 udvekslet data med NHTSA, og har afvist kravet om indkaldelse de mange biler, fordi selskabet er uenig i trafiksikkerhedsadministrationens konklusion.
NHTSA’s krav er efter Chryslers opfattelse baseret på en ufuldstændig analyse af de tekniske data, som ligger til grund af institutionens tekniske konklusion. Risikoen for brand betegner Chrysler som noget i retning af et tilfælde ved en million års bilkørsel.
Modsat mener NHTSA, at de omhandlede biler udgør en urimelig sikkerhedsrisiko, og vil fortsætte med at analysere situationen og presse Chrysler til at kalde bilerne til kontrol. NHTSA har bl.a. henvist til en række ulykker med brande og dødsfald.

Sagen er usædvanlig

Sagen er usædvanlig eftersom NHTSA har den fornødne autoritet til at forlange bilerne indkaldt til inspektion og fornøden reparation, så normalt ender kontroverser af den art med at bilproducenten bøjer sig for kravet om tilbagekaldelse for dels at minimere omkostningerne og dels undgå for dybe ridser i selskabets image.
Nu er der ikke tale om 50.000 eller 100.000 biler, men 2,7 mio. biler, så det handler om betydelige omkostninger, der med bilindustriens nuværende situation i almindelighed og Chryslers i særdeleshed, kan være tilstrækkelig grund til at selskabet har trukket bremsen.
Sagen har verseret siden NHTSA i september 2010 første gang satte spørgsmålstegn ved sikkerheden i Jeep Grand Cherokee. Sideløbende hermed verserer seks uafsluttede sager med krav om erstatning efter ulykkestilfælde med Jeep’s.
I skrivende stund har Chrysler en frist til den 18. juni til at besvare kravet fra NHTSA, men i en udtalelse har selskabet fastslået, at det vil give institutionen al den information, det måtte ønske, men at Chrysler ikke kan iværksætte tilbagekaldelse af biler for at få rettet en defekt, som efter bilproducentens opfattelse ikke eksisterer.
Samtidig har selskabet gjort gældende, at det ikke er afvisende for tilbagekaldelser af biler som sådan eftersom der inden for de seneste tre år har været tilbagekaldt biler i 52 tilfælde, hvoraf de 49 skete på Chryslers initiativ og de resterende på foranledning af NHTSA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *