Bilernes reelle CO2-udslip er off-side

Producenternes officielle normtal for CO2-udslip holder ikke i den virkelige verden. En undersøgelse foretaget af det uafhængige International Council on Clean Transportation, ICCT, viser, at bilernes reelle udslip i gennemsnit er 25 pct. højere end fabrikanternes officielle tal. For en halv snes år siden var forskellen kun 10 pct. Undersøgelsen kan bidrage til at presse EU til at indføre krav om mere realistiske forbrugstal for derved at få reduceret CO2-udslippet. Det kan til gengæld lægge et så alvorligt pres på bilindustrien, at denne får svært ved at klare den nye grænseværdi for CO2-udslip i 2020 – 95 g/km. ICCT-undersøgelsen viste, at det gennemsnitlige CO2-udslip fra BMW’s biler er 30 pct. højere end fabrikkens officielle værdier. For biler fra VW-gruppen var forskellen mellem de officielle fabriksværdier og de af ICCT målte værdier 28 pct. og for Mercedes-Benz 26 pct. Tilsvarende var forskellen for Toyotas biler 15 pct. og biler fra PSA-gruppen 16 pct. I praksis betyder det ifølge ICCT, at bilernes reelle brændstofforbrug i gennemsnit er 25 pct. højere end producenternes normværdier. Det svarer til en årllig merudgift til brændstof på 300 euro – godt 2.200 kr. – foruden forøget miljøforurening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *