• Ændrede regler for beregning af registreringsafgiften forvirrer markedet

Afgiftsomlægning giver umiddelbart dyrere varebiler

I regeringens og Dansk Folkepartis aftale om ændring af registreringsafgiften ser varebilerne ud til at trække det korteste strå

Nye biler skal belønnes for sikkerhed og lavt brændstofforbrug. Det er de gode hensigter i regeringens og Dansk Folkepartis nye aftale om en omlægning af registreringsafgiften på nye biler.

Desværre bliver personbiler og varebiler stort set skåret over én kam i aftalen, selv om varebiler og personbiler ikke deler de samme vilkår. De burde have samme sikkerhed, men det er ikke tilfældet.

Fradragene saneres

Selve registreringsafgiftsatserne for varebiler ændres ikke, men da aftalen ændrer på reglerne for fradrag og tillæg ved afgiftsberegningen, vil disse ændringer påvirke afgiften på varebilerne.

Aftalen indeholder en sanering af de eksisterende fradrag for sikkerhedsudstyr. En ændring, der direkte påvirker varebilerne, er fradraget for selealarmer, der forhøjes fra 200 til 1000 kr pr alarm op til tre alarmer.  

Dermed vil personbilerne blive mere tilgodeset i den nye aftale end varebilerne, der traditionelt halter efter personbilerne, når det gælder sikkerhed.

Grænse hæves til 22 km/l for dieselbiler

Der skelnes traditionelt ikke mellem personbiler og mindre varebiler, når det gælder fradrag og tillæg for brændstoføkonomi. Som tidligere følger de mindre varebiler de samme regler som personbilerne.

I aftalen hæves grænsen for, hvornår der opnås fradrag til 20 km/l for benzinbiler og til 22 km/l for dieselbiler (tidligere 18 km/l). Tilmed bliver tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi hævet til 6000 kr.

Enige om kompensation

Varebiler der er indregistreret den 18. marts 2009 eller senere betaler grøn ejerafgift lige som personbilerne. I aftalen forhøjes ejerafgiften med 500 kroner årligt på de eksisterende trin.

Aftaleparterne erkender, at disse ændringer umiddelbart medfører en forhøjelse af registreringsafgiften for varebiler. Samtidig er parterne enige om at yde varebilerne kompensation. Det skal gøres ved at justere  afgiftsreglerne således, at bilafgifterne for varebiler samlet set holdes uændret.

Virkning fra den 3. oktober

Der bliver fremsat lovforslag den 3. oktober 2017. Dermed får de nye satser virkning for biler, der indregistreres første gang fra og med denne dato.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *