• - En omlægning af afgifterne for varebiler har endnu ikke været diskuteret, siger dir. Gunni Mikkelsen, De Danske Bilimportører

Afgiftslettelser til varebiler er ikke på tapetet

- Skulle det lykkes at få omlagt personbilsafgifterne i retning af vores ønsker, vil det være naturligt om nogle år at overføre nogle af principperne til varebilerne, siger dir. Gunni Mikkelsen fra De Danske Bilimportører

Regeringen har spillet ud med at sænke registreringsafgiften på personbiler til 100 procent for alle typer og størrelser af personbiler. En lettelse af registreringsafgiften på varebiler er ikke på tapetet i øjeblikket.

Men den danske autobranche håber, at regeringens udspil vil blive ændret, så registreringsafgiften mere bliver baseret på bilens teknik end på dens værdi. På den måde vil de miljøvenlige og sikre biler blive billigere, mener branchen.

Utidssvarende element

FDM, Dansk Industri og De Danske Bilimportører kritiserer den nuværende registreringsafgift for i for høj grad at være værdibaseret. Det værdibaserede element er utidssvarende og stammer helt tilbage fra 1924.

Her blev registreringsafgiften indført som en beskatning af luksusvarer, og bilerne var dengang netop en luksus. Men biler i dag er biler ikke en luksusvare. De er en nødvendig del af samfundet. De er nødvendige for den fortsatte vækst og velfærd, men de pålægger også samfundet nogle omkostninger, og beskatningen af dem bør derfor også i højere grad ses som en finansiering af de omkostninger, som samfundet har ved bilismen.

En skærende kontrast

Disse omkostninger er f.eks. uheldsomkostninger, trængsel, CO2-udledning, støj, vejslidtage og luftforurening. I følge det Miljøøkonomiske Råd ligger disse omkostninger i omegnen af 16 milliarder kroner årligt (2013-tal).

Dette står i skærende kontrast til, at regeringen årligt opkræver ca. 50 milliarder kroner om året i bilafgifter i form af registreringsafgifter, ejerafgifter, brændstofafgifter og afgifter på ansvarsforsikringer. FDM, Dansk Industri og De Danske Bilimportører har i 2016 udgivet publikationen “Bedre biler på de danske veje”, hvori de slår til lyd for disse synspunkter.

Værdien vejer tungt

Beregningen af registreringsafgiften tager i dag – som dengang – udgangspunkt i bilens værdi. Der opkræves en afgift på 105 procent af bilens værdi op til 106.600 kroner og 150 procent i afgift af resten. Afgiftssatserne for varebiler er blot anderledes end for personbiler.

For en varebil betales 0 kr af de første 18.100 kr af værdien og 50 procent af resten. Det værdibaserede element vejer således tungt. Men der er i tidens løb indført andre elementer. F.eks. gives der rabat til alle benzinbiler, der kører over 16 km/l, og til dieselbiler, der kører over 18 km/l. Desuden er der rabat for forskellige typer af sikkerhedsudstyr i bilerne.

DF foreslår et andet system

Men det ændrer ikke ved, at regeringen i sit udspil ønsker at beholde det værdibaserede element i beskatningen. Den foreslås nu at udgøre 100 procent af personbilens pris.

Dansk Folkeparti (DF) kritiserer forslaget og vil gerne beskatte på baggrund af flere kriterier som eksempelvis motorstørrelse, bilens vægt og CO2-udledning. Dermed er DF mere på linje med branchens ønsker.

Principper kan evt. overføres til varebiler

– Vi slår til lyd for at få omlagt bilafgifterne på personbilerne. Løsningen er en bilafgift baseret på tekniske kriterier, og som i langt højere grad tilgodeser sikre og miljørigtige biler.

Skulle dette lykkes, vil det være naturligt – eventuelt om nogle år – at få overført nogle af principperne til også at gælde for varebilerne. Det har dog endnu ikke været diskuteret, siger Gunni Mikkelsen, der er direktør for De Danske Bilimportører.

Varebiler er noget andet

Han understreger, at beskatning af varebiler er noget ganske andet end beskatning af personbiler. – Varebilerne er jo en del af vores produktionsapparat, og det betyder f.eks., at tungere varebiler vel ikke bør beskattes hårdere, blot fordi de er tungere. Her skal der måske ses på en afgift pr. transporteret tons, siger Gunni Mikkelsen og tilføjer:

– Med hensyn til CO2-udledning er der også forskel på varebiler og personbiler. Den samme varevognsmodel kan jo findes som både kassevogn, ladvogn og som opbygning med kasse eller pressenning. Så her skal man passe på ikke at blive alt for detaljeret, ellers bliver det vanskeligt at håndtere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *