• - LCV-sektoren står over for særlige miljøudfordringer, påpeger ACEA's generalsekretær Erik Jonnaert

ACEA kalder til samling om fremtidens miljørigtige varebiler

- Vi har brug for et realitets-tjek, siger ACEA's generalsekretær. LCV-branchen står over for store udfordringer nu og i tiden efter 2020

– Varebiler, lastbiler og busser op til 3,5 tons totalvægt har særlige udfordringer, når det gælder fremtidens miljøkrav og udvikling af nye drivlinjer. Det siger Erik Jonnaert, der er generalsekretær i ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).

ACEA er en sammenslutning af europæiske bilfabrikanter og har bl.a. til formål at varetage medlemmernes interesser. Erik Jonnaert mener, at de medlemmer, der har at gøre med de såkaldte Light Commercial Vehicles (LCV’er) nu bør samles for at drøfte fremtiden.

Nødvendigt med et realitets-tjek

– Hvis vi skal kunne forholde os til fremtiden efter 2020 må vi have udvidet debatten. Vi skal have identificeret de teknologier, der bedst egner sig til LCV’er.

– Der findes ikke én type drivlinje, der passer til alle opgaver, lige så lidt som der findes en enkelt teknologi, der kan favne alle de mangfoldige formål, som varebiler skal opfylde. Det er nødvendigt med et fælles realitets-tjek for at se hvilke løsninger, der er realistiske og for at få identificeret de forhindringer, der ligger forude, lyder det fra generalsekretæren.

Initiativ til en samling

På denne baggrund har ACEA taget initiativ til en samling om fremtidens LCV’er i Bruxelles den 29. november 2017. – Der vil blive udsendt officielle invitationer i eftersommeren, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

– Det bliver en interessant eftermiddag, og vi vil supplere med en udstilling, der viser eksempler på forskellige drivlinjer til både lastbiler, varebiler og busser, siger Erik Jonnaert.

Voksende betydning

Som oplæg til samlingen beskriver Erik Jonnaert LCV-sektorens situation, som ACEA ser den, og de fremtidskrav, sektoren skal opfylde.

LCV-markedet har en stor og en voksende betydning for den økonomiske vækst og udvikling. Sidste år blev der indregistreret næsten to millioner nye LCV’er. Det svarer til, at markedet for LCV’er voksede med 11,9 procent.

Han peger på EU-kravet om, at nyindregistrerede LCV’er i 2020 ikke må udlede mere end 147 gram CO2 pr. km i gennemsnit. I 2016 var den gennemsnitlige udledning 163,8 g/km ifølge tal fra “European Environment Agency” (EEA).

Udviklingen går den rette vej

Det var 2,7 procent lavere end for de LCV’er, der blev indregistreret i 2015. Udviklingen går således den rette vej. LCV-producenterne har investeret milliarder af euro i bestræbelserne på at forbedre køretøjernes brændstof-effektivitet.

Industrien vil fortsætte med at investere i udviklingen af bedre motorer og gearkasser, ligesom der forskes i at anvende lettere materialer.

Sektorens særlige udfordringer

Men LCV’ernes mangfoldighed, deres prisfølsomhed og det, at de produceres i relativt små antal sammenlignet med personbiler byder på særlige udfordringer for industrien.

Der blev produceret ca. 2,15 millioner LCV’er i Europa i 2016. Det svarer til kun 11,3 procent af alle motordrevne køretøjer, der blev fremstillet i EU. I alt blev der produceret 16,5 millioner personbiler.

Urentable investeringer

Disse tal viser tydeligt, at LCV’erne er et lille marked i forhold til personbilerne. Dermed kan man ikke på samme måde som ved personbilerne udvikle ny teknologi og tjene investeringerne hjem gennem store produktioner og stort salg.

For visse drivlinje-løsninger til personbiler gælder i øvrigt, at man ikke direkte kan overføre dem til LCV’er. Det ville betyde en meromkostning, der ville fordyre LCV’en, som dermed ikke kan sælges til en konkurrencedygtig pris.

Store forskelle på LCV’er

Dertil kommer, at der er meget store forskelle på LCV’er. De findes fra under 2 tons til over 3,5 tons totalvægt, og det betyder, at der ikke kan udvikles én drivlinie, der passer til alle typer.

Dette indskrænker yderligere mulighederne for at kunne opnå storskala-fordele. Ikke mindst når det gælder den kostbare udvikling af alternative drivlinjer.

Et værktøj for virksomheden

Man skal huske på, at en LCV først og fremmest er et driftsmiddel og et stykke værktøj for en virksomhed. Bilens pris og dens driftsudgifter er de altoverskyggende faktorer.

Dette forklarer kundernes hidtil så ringe interesse for de dyrere plug in-hybrider og el-drevne LCV’er. Men også mere praktiske faktorer kan gøre det svært for virksomheder at skifte til el-drift.

El-drevne LCV’er er udfordret

Bilerne skal jo gerne være lige så praktiske og effektive som konventionelle varebiler. Her er elbilerne fortsat udfordret på lasteevne, rækkevidde og ladetid. Dette er bl.a. forklaringen på, at 96 procent af alle solgte LCV’er i 2016 i følge EEA var dieseldrevne.

Men for at at nå EU-målet på de 147 g/km skal LCV-sektoren benytte sig af alternativer til den konventionelle forbrændingsmotor. Her tænkes på el-biler, hybrider, brændselscellebiler og gasdrevne biler.

Kun 0,6 procent er el-drevne

Faktum er, at eldrevne LCV’er – inklusive plug in-hybrider – fortsat udgør en lille del af de nyindregistrerede LVC’er i Europa. De udgør faktisk kun 0,6 procent af det samlede antal nyindregistrerede LCV’er ifølge tal fra EEA.

Faktisk blev der indregistreret kun 10.177 elektriske LCV’er sidste år i EU. Til sammenligning blev der indregistreret 155.273 personbiler, der kører på ren el eller er af typen plug in-hybrid. Det svarer til 1,1 procent af samtlige nyindregistrerede personbiler.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *